Dau'n euog o ddynladdiad dyn dros ddyled cyffuriau o £500

Anthony Winter Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd Anthony Winter yn dad i ferch ddwy oed

Mae dyn a bachgen 17 oed wedi eu cael yn euog o ddynladdiad dyn 32 oed yng Nghaerdydd wedi ffrae dros ddyled o £500 am gyffuriau.

Cafodd corff Anthony Winter, 32, ei ddarganfod mewn coetir yn ardal Llaneirwg ar 22 Tachwedd 2018.

Penderfynodd y rheithgor yn Llys Y Goron Caerdydd bod John Junior Phillips, 28, y llanc na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, a merch 17 oed yn ddieuog o lofruddio Mr Winter.

Plediodd Christopher James Jones, 19, yn euog i lofruddiaeth cyn dechrau'r achos ac fe fydd y tri diffynnydd yn cael eu dedfrydu fis nesaf.

'Crasfa ffyrnig'

Clywodd y llys bod Mr Winter wedi cael ei arteithio yn ystod "crasfa ffyrnig" mewn fflat yn ardal Sain Silian yng Nghasnewydd cyn cael ei gludo mewn tacsi i Laneirwg, ei drywanu i farwolaeth a'i adael yn y coetir.

Clywodd yr achos bod Phillips yn delio cyffuriau ac wedi hudo Mr Winter i'r fflat cyn rhoi cocên iddo.

Wedi i Mr Winter fethu â thalu am y cyffuriau trwy wasanaeth ffôn ei fanc, cafodd ei daro gan Phillips, Jones a'r llanc.

Cafodd dwy ferch oedd yn y fflat orchymyn gan Phillips i lanhau'r gwaed wedi'r ymosodiad a barodd nifer o oriau.

Mae'r ddwy wedi pledio'n euog i geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Apêl i yrrwr tacsi

Clywodd y llys bod Mr Winter wedi gofyn i'r gyrrwr tacsi a'i gludodd i Laneirwg gyda Jones, y llanc a'r ferch 17 oed i yrru i ffwrdd ar ôl i'r gweddill adael y cerbyd, ond roedd y gyrrwr yn meddwl ei fod yn feddw a heb ddeall beth oedd yn ei olygu.

Ar ôl cael ei dynnu o'r tacsi gan y llanc a'i hebrwng i'r coetir fe gafodd ei drywanu gan Jones yn ei goes.

Mae lluniau CCTV yn dangos y tri'n gadael y coetir yn hamddenol naw munud wedi i'r tacsi eu gollwng yno.

Tua'r un pryd roedd Phillips mewn bwyty yng Nghasnewydd, ac yn ôl yr erlyniad roedd hynny'n fwriadol er mwyn i luniau CCTV ei ddangos yno adeg y farwolaeth.

Clywodd y llys ei fod wedi chwerthin pan welodd y newyddion bod corff wedi ei ddarganfod yng Nghaerdydd.

Dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nerys Jefford y bydd yn dedfrydu Jones am lofruddiaeth, a Phillips a'r llanc am ddynladdiad ar 16 Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol