BBC Cymru Fyw

Gwrthdrawiad Rhuthun: Teyrnged i ferch 17 oed

Published
image copyrightLlun teulu
image captionRoedd Olivia Alkir newydd gael ei phenodi yn ddirprwy brif ferch yn Ysgol Brynhyfryd

Mae teulu merch 17 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych wedi ei disgrifio fel merch "llawn hwyl, doeth ac uchelgeisiol".

Bu farw Olivia Alkir yn dilyn y digwyddiad ar yr B5105 rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion ddydd Iau.

Cafodd pump arall eu hanafu yn y gwrthdrawiad yn ardal Efenechtyd rhwng Ford Fiesta coch a Mercedes du am 19:30.

Dywedodd teulu Olivia bod eu merch yn "ymfalchïo ym mhopeth roedd hi'n cymryd rhan ynddo ac yn ddiweddar cafodd gydnabyddiaeth am ei chymeriad a'i hymroddiad drwy gael ei phenodi yn ddirprwy brif ferch yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun".

'Caredig, meddylgar'

"Byddai hi, heb os, wedi mwynhau a llwyddo yn y rôl," meddai'r teulu mewn datganiad.

"Roedd Olivia yn garedig, meddylgar ac wedi ei chyffroi gan y syniad o fynd i brifysgol i astudio peirianneg bensaernïol.

"Bu Olivia yn gweithio fel gwarchodydd nofio ac roedd yn bwriadu parhau gyda hyn ar ôl gorffen ei hastudiaethau.

"Roedd hi wrth ei bodd yn y dŵr ar ôl treulio sawl haf yn Nhwrci - gwlad enedigol ei thad - gan nofio yn y môr yno.

"Roedd Olivia yn berson prydferth ar y tu mewn a'r tu allan, ac roedd y byd yn well lle o'i herwydd."

image captionMae blodau wedi'u gadael ar ochr y B5105 yn Efenechtyd ble digwyddodd y ddamwain

Dywedodd pennaeth Ysgol Brynhyfryd Geraint Parry fod gan Olivia ddyfodol disglair.

"Roedd Olivia yn gyfaill i'w chyfoedon, roedd yna hoffter mawr ohoni ac roedd hi'n aelod poblogaidd o gymuned yr ysgol," meddai.

"Roedd hi'n garedig, galluog, llawn bywyd a charismataidd gyda dyfodol disglair o'i blaen.

"Bydd yna golled fawr ar ei hôl, ac mae pawb yma yn Ysgol Brynhyfryd y gweddïo am ei theulu a'i ffrindiau."

Pump yn yr ysbyty

Roedd Olivia yn teithio yn y Ford Fiesta, a bu farw yn safle'r gwrthdrawiad.

Cafodd gyrrwr y Ford - bachgen 17 oed - a dwy ferch arall 16 ac 17 oed oedd yn teithio yn y car, eu cludo i Ysbyty Stoke mewn hofrennydd gydag anafiadau difrifol.

Fe gafodd gyrrwr y Mercedes, dyn 52 oed, a dynes 76 oed oedd yn y car eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu eu bywydau.

image copyrightOpenStreetMap
image captionFe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr B5105 yn Efenechtyd, rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion

Dywedodd y Prif Arolygydd Alun Oldfield o Heddlu Gogledd Cymru bod ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau.

"Hoffwn glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd neu welodd y gwrthdrawiad neu'r digwyddiadau cyn hynny," meddai.

"Rydyn ni hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un allai fod yn teithio yn yr ardal ar y pryd sydd â lluniau dash-cam."

Cafodd criwiau'r Gwasanaeth Tân ac Achub o Ddinbych a Rhuthun eu galw i'r digwyddiad, a bu'r ffordd ar gau am rai oriau.

Dylai unrhyw un all gynorthwyo Heddlu Gogledd Cymru gyda'r ymchwiliad gysylltu â'r llu trwy ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

  • Heddlu Gogledd Cymru

Straeon perthnasol

  • Merch, 17, wedi marw mewn gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych