Noson i'w chofio i'r Barri a MET Caerdydd

Tlws Cynghrair Europa

Gyda'r Barri'n dychwelyd i gystadlaethau Ewrop wedi bwlch o rai blynyddoedd, a myfyrwyr MET Caerdydd yn gwneud hynny am y tro cyntaf, roedd hi'n noson i'w chofio i gefnogwyr dau o glybiau Cymru nos Iau.

Rownd gyn-ragbrofol Cynghrair Europa oedd yr achlysur i'r ddau.

Er nad oedd y canlyniadau gyda'r gorau i'r naill dîm na'r llall, fe gafwyd perfformiadau da gan y ddau.

Roedd Y Barri'n croesawu Cliftonville o Ogledd Iwerddon i Stadiwm Lecwydd.

Di-sgôr oedd hi'n yr hanner cyntaf, a teg dweud mai'r ymwelwyr oedd y cryfaf o'r ddau dîm, er i'r Barri hefyd greu ambell gyfle.

Cliftonville greodd bron bob cyfle a ddaeth wedi'r egwyl, ond fe ddaliodd amddiffyn y Barri yn gryf.

Gorffennodd y gêm yn ddi-sgôr felly, ac fe allai fod yn dalcen caled i'r Barri ym Melffast ymhen wythnos.

Myfyrwyr ar daith

Taith i Lwcsembwrg oedd yn wynebu myfyrwyr MET Caerdydd, ac er iddyn nhw lwyddo i gyrraedd yr egwyl yn ddi-sgôr, fe sgoriodd y tîm cartref - FC Progrès Niederkorn - wedi 12 munud o'r ail hanner.

Doedd dim ffordd yn ôl i'r myfyrwyr, ond mae colli o un gôl yn unig yn erbyn gwrthwynebwyr profiadol fel Progrès yn un da.

Mae'n rhoi gobaith o aros yn y gystadleuaeth pan fydd y tîm o Lwcsembwrg yn dod i Gaerdydd ymhen wythnos.

Os bydd MET yn ennill dros y ddau gymal, fe fyddan nhw'n wynebu Cork City o Weriniaeth Iwerddon yn y rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa.

Trip i Norwy i wynebu FK Haugesunds fydd yn wynebu Y Barri os lwyddan nhw i oresgyn Cliftonville yr wythnos nesaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol