Carcharu dau ddyn yn dilyn marwolaeth saethu Llanbedrog

Ben Wilson a Ben Fitzsimons Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd Ben Wilson a Ben Fitzsimons eu dedfrydu i gyfanswm o naw mlynedd dan glo

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu wedi i ddyn ifanc gael ei saethu i farwolaeth yng Ngwynedd.

Bu farw Peter Colwell, 18, yn Chwefror 2017 ar ôl cael ei saethu mewn cerbyd y tu allan i dafarn Y Llong yn Llanbedrog, ger Pwllheli.

Yn gynharach yr wythnos hon cafwyd perchennog y gwn laddodd Mr Colwell, Ben Wilson, 29, yn euog o'i ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Roedd eisoes wedi pledio'n euog i fod â gwn wedi'i lwytho mewn man cyhoeddus a cafodd ei ddedfrydu i saith mlynedd dan glo ddydd Iau.

Cafwyd dyn arall - Ben Fitzsimons, 23 - yn ddieuog o ddynladdiad, ond mewn gwrandawiad blaenorol cafwyd yn euog o fod â gwn wedi'i lwytho mewn man cyhoeddus.

Cafodd ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Iau.

Image copyright Llun Facebook
Image caption Cafodd Peter Colwell ei ladd "yn syth" gan ergyd i'w ben

Clywodd yr achos bod Wilson a Fitzsimons wedi treulio noson 5 Chwefror 2017 yn yfed gyda Mr Colwell a dau arall, gan deithio i wahanol dafarndai mewn Land Rover Discovery.

Yn ôl yr erlynydd Patrick Harrington roedd y gwn, oedd wedi ei lwytho, yn sedd flaen y cerbyd yn pwyntio tuag at y sedd gefn.

Pan ddychwelodd y grŵp i'r car, roedd Fitzsimons yn eistedd yn y sedd flaen, gyda Mr Colwell yn eistedd yng nghanol y sedd gefn.

"O fewn ychydig o amser, cafodd y gwn ei saethu," yn ôl Mr Harrington.

Cafodd Mr Colwell ei ladd "yn syth" gan ergyd i'w ben.

Clywodd y llys hefyd nad oedd y farwolaeth yn un bwriadol na maleisus.

'Ofnadwy o esgeulus'

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands: "Damwain oedd hon, ond un roedd modd ei hosgoi.

"Peter Colwell oedd â'r anlwc i fod yn y car gyda chi ar beth ddylai fod wedi bod yn noson allan ddymunol."

Ychwanegodd bod ymddygiad Wilson tuag at ynnau yn "ofnadwy o esgeulus".

"Dydy yfed a gynnau ddim yn cymysgu. Mae gwn yn arf angheuol ac ni ddylai unrhyw un eu defnyddio ar ôl yfed sawl peint."

Image caption Cafodd Peter Colwell ei saethu mewn cerbyd y tu allan i dafarn Y Llong yn Llanbedrog

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen i'r llys ddydd Iau dywedodd tad Mr Colwell, Robert Alan Jones bod marwolaeth ei fab wedi cael effaith enfawr ar y teulu.

"Dydy fy merch ddim yn gallu cysgu ar ei phen ei hun. Mae marwolaeth Peter wedi dinistrio ein teulu," meddai.

Ychwanegodd ei fam, Fiona Brett: "Dim ond y rheiny oedd yno fydd yn gwybod yn union beth ddigwyddodd y noson honno, ond ni ddaw Peter yn ôl fyth.

"Roedd ganddo'i holl fywyd o'i flaen, ond nawr ni fydd yn cael y cyfle i gael gyrfa, cwrdd â rhywun a disgyn mewn cariad a chael ei blant ei hun."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol