Triongl Evo: Llai yn goryrru ers gosod camerâu cyflymder

Triongl Evo

Mae llawer llai yn goryrru ar ffyrdd yng Nghonwy a Dinbych ers i gamerâu cyflymdra gael eu gosod yno'n Ebrill 2018, yn ôl pobl leol.

Bu ymgyrchu am flynyddoedd i fynd i'r afael â'r sefyllfa ar y triongl Evo - ffordd sy'n cysylltu Pentrefoelas, Llyn Brenig a Cherrigydrudion.

Gyrwyr yn dod o bell mewn ceir pwerus ac yn rasio o amgylch y ffyrdd oedd yn peri pryder i'r ymgyrchwyr.

Cafodd y camerâu eu gosod gan Gynghorau Sir Ddinbych a Chonwy ar hyd yr A543 - yn dilyn grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.

'Llawer o ddamweiniau'

Un sydd wedi gweld gwahaniaeth mawr ydy Gwyndaf Evans sy'n ffermio Hafod Dinbych ar ochr y ffordd uwchlaw Pentrefoelas.

Dywedodd Mr Evans wrth Cymru Fyw: "Roedd pethe yn ddrwg iawn.

"Roedd 'na lawer iawn o ddamweiniau difrifol iawn a rhai yn angheuol a dweud y gwir.

"Mae hi wedi gwella'n arw ar ôl cael y camerâu."

Image caption Mae nifer o bobl wedi'u lladd neu hanafu'n ddrwg ar y ffyrdd dros y blynyddoedd diwethaf

Bu Cyngor Cymuned Pentrefoelas yn ymgyrchu am amser maith i geisio mynd i'r afael â'r goryrru.

"Yn saff mae pethe wedi gwella," meddai'r cynghorydd Gwynfor Roberts.

"Mae'r ceir a motobeics wedi arafu llawer iawn, a dwi'n meddwl bod 'na lai yn defnyddio'r ffordd fel roedd hi.

"Roedd hi'n gallu bod yn ofnadwy yma ar benwythnos, ond mae 'na wahaniaeth mawr i'w weld yn barod."

Image caption Dywedodd Gwynfor Roberts bod gyrrwyr yn teithio ar "gyflymder llai o lawer iawn" ers gosod y camerâu

Dywedodd Mr Roberts fod 'na gamerâu ar hyd y ffordd o Ddinbych i Bentrefoelas a bod 'na gynlluniau i'w cael ar hyd Ffordd y Brenig.

Yn ôl Neil Anderson o Heddlu Gogledd Cymru, mae hi'n "annheg ac yn annerbyniol" fod beicwyr a gyrwyr yn defnyddio ffyrdd fel hyn "fel traciau rasio".

"Rydym yn gobeithio bydd y camerâu yn dylanwadu ar ymddygiad gyrwyr a beicwyr yn gadarnhaol ac yn sicrhau fod modurwyr yn cydymffurfio gyda'r cyfyngiad cyflymder a osodwyd, gan arwain at amgylchfyd diogelach i bawb."

Ychwanegodd bod lleihau anafiadau ar y ffyrdd un o'u prif flaenoriaethau a bod yr ardal yn cael ei phlismona'n rheolaidd.

Straeon perthnasol