Dyn wedi syrthio o fan ar yr A470

A470 Image copyright Traffig Cymru
Image caption Bu'r A470 ar gau am bron i bedair awr

Mae dyn mewn cyflwr difrifol ar ôl adroddiadau iddo syrthio o fan oedd yn teithio ar yr A470 ger Ffynnon Taf yn Rhondda Cynon Taf.

Clywodd yr heddlu fod pryder wedi ei fynegi am ddyn oedd wedi ei weld yn gyntaf ar font yn ardal Abercynon tua 15:40 ddydd Mawrth.

Fe wnaeth adael y safle mewn fan wen cyn i'r heddlu gyrraedd.

Yna, cafodd yr heddlu eu galw i ffordd ddeheuol yr A470 yn Ffynon Taf, yn dilyn adroddiadu fod dyn wedi syrthio o fan wen.

Bu'r ffordd wedi ei chau am bron i bedair awr.

Aed â'r dyn i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol.

Bu'n rhaid cau'r ffordd ogleddol ar yr A470 am gyfnod byr er mwyn caniatau i ambiwlans awyr lanio.