Rhybudd i ymwelwyr wedi i neidr frathu menyw ar draeth

Neidr Image copyright Abbie Boniface
Image caption Dywedodd Abbie Boniface, oedd yn cerdded gyda'i mab a'i merch ar y pryd, ei bod hi'n "falch mai fi oedd o ac nid nhw"

Mae ymwelwyr i draeth poblogaidd yng Ngheredigion wedi cael eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus ar ôl i ddynes gael ei brathu gan neidr dros y penwythnos.

Roedd Abbie Boniface, 40, yn ymweld ag Ynyslas ger Borth gyda'i theulu pan gamodd hi ar y wiber a chael ei brathu drwy ei hesgid.

Bu'n rhaid iddi dreulio'r noson yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth a chael cyffuriau i drin y clwyf wedi i'w throed ddechrau chwyddo.

Mae hi bellach yn gwella adref yn ei chartref yn Cannock, Sir Stafford, ac yn cyfaddef nad oedd y profiad "yn un pleserus".

Image copyright Abbie Boniface
Image caption "Roedd o'n brofiad cyffrous, er nid o reidrwydd yn un da!" meddai Abbie Boniface

Roedd Mrs Boniface yn dychwelyd o wyliau yn Llangrannog gyda'i gŵr, dau o blant a'u ci pan benderfynon nhw stopio yn Ynyslas ar y ffordd adref.

Newydd adael y car oedden nhw pan gamodd y fam ar y neidr tra'n cerdded ar hyd y llwybr.

"Roedden ni'n cerdded ar hyd y byrddau pren pan nes i gamu ar y wiber. Doedd hi ddim yn hoffi hynny yn amlwg!" meddai.

"Roedd hi allan mewn man agored yn dal rhywfaint o haul - fel arfer maen nhw'n fwy swil na hynny."

Image caption Er mai bychan oedd y brathiad roedd yn ddigon i Abbie Boniface orfod mynd i'r ysbyty

Ar ôl chwilio am gyngor meddygol ynghylch brathiadau nadroedd fe ffonion nhw am ambiwlans, a bu'n rhaid i Mrs Boniface aros dros nos yn yr ysbyty wrth i gyflwr ei throed waethygu.

"Erbyn nos Sadwrn roeddwn i mewn poen sylweddol, roedd y rhan fwyaf o fy nhroed hyd at waelod fy nghoes wedi chwyddo - roedd o'n edrych fel maneg rwber wedi'i chwythu," meddai.

"Dwi dal methu gadael y tŷ ar hyn o bryd, ond dwi'n gwella rŵan."

Er gwaetha'r profiad mae'r teulu'n dweud eu bod nhw eisiau dychwelyd i Ynyslas eto - ond y byddan nhw dipyn yn fwy gwyliadwrus y tro nesaf.

Pynciau Cysylltiedig