Saethu Llanbedrog: Dyn yn euog o ddynladdiad Peter Colwell

Peter Colwell Image copyright Llun Facebook
Image caption Bu farw Peter Colwell ar ôl cael ei saethu mewn cerbyd yn Llanbedrog

Mae un dyn wedi ei gael yn euog o ddynladdiad ar ôl i ddyn ifanc gael ei saethu yng Ngwynedd.

Bu farw Peter Colwell, 18, yn Chwefror 2017 ar ôl cael ei saethu mewn cerbyd y tu allan i dafarn Y Llong yn Llanbedrog, ger Pwllheli.

Ddydd Mawrth cafwyd perchennog y gwn laddodd Mr Colwell, Ben Wilson, 29, yn euog o'i ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Cafwyd Ben Fitzsimons, 23, yn ddieuog o'r un cyhuddiad yn Llys y Goron Caernarfon.

'Dedfryd o garchar'

Mewn gwrandawiad blaenorol cafwyd Fitzsimons yn euog o fod â gwn wedi'i lwytho mewn man cyhoeddus, ac fe wnaeth Wilson hefyd bledio'n euog i'r un cyhuddiad.

Bydd y ddau yn cael ei ddedfrydu ddydd Iau.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands y dylai'r pâr "baratoi eich hunan ar gyfer dedfryd o garchar".

Image caption Cafodd Peter Colwell ei saethu mewn cerbyd y tu allan i dafarn Y Llong yn Llanbedrog

Clywodd yr achos bod Wilson a Fitzsimons wedi treulio noson 5 Chwefror yn yfed gyda Mr Colwell a dau arall, gan deithio i wahanol dafarndai mewn Land Rover Discovery.

Yn ôl yr erlynydd Patrick Harrington roedd y gwn, oedd wedi ei lwytho, yn sedd flaen y cerbyd yn pwyntio tuag at y sedd gefn.

Pan ddychwelodd y grŵp i'r car, roedd Fitzsimons yn eistedd yn y sedd flaen, gyda Mr Colwell yn eistedd yng nghanol y sedd gefn.

"O fewn ychydig o amser, cafodd y gwn ei saethu," yn ôl Mr Harrington.

Cafodd Mr Colwell ei ladd "yn syth" gan ergyd i'w ben.

Clywodd y llys hefyd nad oedd y farwolaeth yn un bwriadol na maleisus.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol