Nifer uchaf erioed yn ymweld â Tafwyl wrth i 20,000 fynychu

Caryl Parry Jones Image copyright Sioned Birchall
Image caption Caryl Parry Jones oedd yn cloi'r digwyddiad ar y nos Sul

Fe welodd Tafwyl ei chynulleidfa fwyaf erioed yn ei hanes dros y penwythnos, gyda dros 20,000 yn mynychu ar y dydd Sadwrn yn unig.

Yn sgil hynny daeth cadarnhad gan brif weithredwr Menter Caerdydd y byddai trafodaethau'r dyfodol yn ystyried sut i fanteisio'n well ar gyfleusterau Castell Caerdydd, neu'r posibilrwydd o symud i leoliad arall.

Dywedodd Manon Rees O'Brien fod "capasiti Castell Caerdydd yn sialens i ni ar ddydd Sadwrn".

Fe wnaeth cyfanswm o 37,000 o bobl fynychu'r ŵyl eleni, gyda 4,000 yn mynychu ar y nos Wener - lle roedd digwyddiadau'n cael eu cynnal yn y castell am y tro cyntaf.

Mae Tafwyl wedi tyfu ers cychwyn ym maes parcio tafarn y Mochyn Du yng Nghaerdydd yn 2006.

Fel y llynedd, bu'n rhaid i'r trefnwyr weithredu system 'un allan un fewn' am gyfnod eleni, gyda'r ciw yn ymestyn yn bell o ddrysau'r castell yn ystod prynhawn Sadwrn.

Dywedodd Ms Rees O'Brien eu bod yn agored i drafodaethau am newid y safle, ond nad ydyn nhw eisiau "gwneud rhywbeth drastig".

"Mi ydan ni mewn cyfnod gwerthuso ar hyn o bryd ac mi fydda ni'n trafod gyda'r llywodraeth, y cyngor a noddwyr i weld beth fyddai'r opsiwn orau."

Ychwanegodd: "Ar hyn o bryd, mae'n lot rhy gynnar i gadarnhau un rhywbeth - ond mi fydd rhaid penderfynu."

Pan ofynnwyd a yw Bae Caerdydd yn opsiwn, dywedodd: "Roedd yr Eisteddfod yn y bae yn llwyddiant mawr, ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod o'n iawn i Tafwyl.

"Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ei bod hi'n ŵyl hygyrch a'i bod hi'n aros yn ganolog."

Image copyright Sioned Birchall

Penderfynodd y trefnwyr leihau nifer y stondinau eleni, ac roedd mwy o fariau a thoiledau.

Dywedodd Ms Rees O'Brien bod y trefnwyr wedi "trio dysgu ers llynedd", gan wneud newidiadau "er mwyn creu mwy o le, ond bydd angen ail-edrych ar hynny at flwyddyn nesaf".

"Fe benderfynon ni ddefnyddio'r cyfleusterau sydd yn y castell am y tro cyntaf, ac mae hynny'n rhywbeth fyddwn ni'n ystyried ar gyfer y dyfodol."

Parhau am ddim

Ar ddechrau'r penwythnos fe wnaeth arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, bwysleisio pwysigrwydd Tafwyl fel gŵyl sydd am ddim.

Mae Ms Rees O'Brien yn ategu hyn, gan ddweud nad ydy codi tâl "yn rhywbeth 'da ni'n awyddus i'w wneud".

"Mae'n bwysig bod Tafwyl yn apelio at bawb - ni ishe cynnig cyfleoedd i bobl fydda ddim fel arfer yn dod ar draws yr iaith."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol