Dyn yn pledio'n euog i ymosod ar bensiynwr yn ei chartref

Llys y Goron Abertawe Image copyright PA
Image caption Roedd Jeffrey Paul Lloyd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun

Mae dyn wedi pledio'n euog i ymosod ar bensiynwr yn ei chartref ger Pontarddulais a dwyn ganddi.

Yn y gorffennol roedd Jeffrey Paul Lloyd, 41, wedi gwadu ymosod ar Ruthann Yandle, oedd yn athrawes Saesneg yn Ysgol Gyfun Gŵyr nes iddi ymddeol.

Mae Ms Yandle, 73, yn parhau i wella o'r anafiadau difrifol y dioddefodd yn yr ymosodiad.

Clywodd Llys Ynadon Abertawe mewn gwrandawiad blaenorol bod Lloyd wedi taro Ms Yandle bedair gwaith gyda pholyn metel - unwaith pan oedd hi'n gorwedd ar y llawr.

Troseddau 'difrifol iawn'

Roedd Lloyd wedi pledio'n ddieuog i dri chyhuddiad cyn newid ei ble a chyfaddef un achos o achosi niwed corfforol bwriadol gyda bwriad ac achos arall o ddwyn.

Ond ni wnaeth Lloyd newid ei ble ynglŷn â chyhuddiad o geisio llofruddio, fydd yn cael ei ystyried yn y gwrandawiad dedfrydu.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun ei fod yn ystyried dedfryd o oes yn y carchar oherwydd natur "difrifol iawn y troseddau".

Cafodd Lloyd ei gadw yn y ddalfa nes ei wrandawiad dedfrydu ar 19 Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig