Oriel: Tafwyl 2019

Cyhoeddwyd

Roedd tu fewn i furiau Castell Caerdydd yn fwrlwm dros y penwythnos, wrth i ŵyl Tafwyl gael ei chynnal o nos Wener 21 Mehefin i ddydd Sul 23 Mehefin.

Dyma ddetholiad o luniau gan y ffotograffydd Sioned Birchall o'r penwythnos:

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Daeth miloedd o bobl i Gastell Caerdydd dros y penwythnos
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gwenno ymhlith yr artistiaid oedd yn perfformio nos Wener, ar noson agoriadol yr ŵyl
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Ymlacio yn yr haul
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y dorf yn mynd yn wyllt i Candelas nos Sadwrn
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Band Pres Llareggub yn cloi'r noson, ar nos Sadwrn
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Mab o'r ddinas, Huw Stephens, yn ôl eleni eto i fwynhau Tafwyl
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Wnaeth y glaw ddim amharu ar hwyl y criw yma
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai perfformiadau yn cael eu cynnal yn yr is-grofft yng Nghastell Caerdydd dros y penwythnos. Roedd digon o hwyl yng nghwmni Connie Orff ddydd Sul
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Yn mwynhau er gwaetha'r glaw!
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
MR yn perfformio yn Y Sgubor ddydd Sul
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Caryl Parry Jones a'r band yn perfformio nos Sul, gan gloi Tafwyl eleni
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
Ffan penna' Caryl?
Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall
Disgrifiad o’r llun,
A dyna hi am flwyddyn arall

Hefyd o ddiddordeb: