Ceidwadwyr yn dewis Chris Davies fel ymgeisydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ddydd Gwener dywedodd Chris Davies ei fod yn gobeithio adennill ymddiriedaeth ei etholwyr

Mae aelodau o'r Blaid Geidwadol yn etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed wedi dewis Chris Davies i fod yn ymgeisydd yn yr isetholiad.

Bydd isetholiad yn cael ei gynnal wedi i dros 19% o'r etholaeth arwyddo deiseb i ddiswyddo'r Aelod Seneddol Ceidwadol.

Ym mis Mawrth fe wnaeth Chris Davies, 51, bledio'n euog i gyflwyno dogfennau ffug a chamarweiniol wrth hawlio treuliau.

Bu'n destun deiseb galw nôl yn ei etholaeth, oedd yn golygu y byddai isetholiad yn cael ei gynnal pe bai 10% o'r etholaeth - 5,303 o bleidleiswyr - yn ei harwyddo.

Mewn cyfarfod nos Sul, fe benderfynodd y Blaid Geidwadol i ddewis Mr Davies fel ymgeisydd ar eu rhan.

Mae disgwyl i Jane Dodds sefyll ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol a Tom Davies dros y Blaid Lafur.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price y byddai'n gwneud penderfyniad "maes o law" o ran dewis ymgeisydd.

'Cefnogi Chris'

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics Wales yn gynharach ddydd Sul, dywedodd AS Maldwyn, Glyn Davies, ei fod e'n cefnogi Chris Davies.

"Mae e wedi gwneud camgymeriad ac mae e wedi ymddiheuro am ei gamgymeriad. Yr hyn sydd dan sylw yw a ddylai fod yna ail gyfle.

"Mae yna broses. Mae yna broses seneddol ac ry'n wedi cwblhau'r broses honno a nawr bod yna isetholiad mae e i fyny i bobl Brycheiniog a Sir Faesyfed benderfynu ar y dyfodol."

Fe wnaeth 10,005 o bobl arwyddo'r ddeiseb dros gyfnod o chwe wythnos - 19% o'r etholaeth.

"Byddwn i," ychwanegodd Glyn Davies, "yn pleidleisio dros Chris i fod yn ymgeisydd.

"Rwy'n credu y bydd gan y blaid yn ganolog safbwynt ar y mater ac rwy'n credu y bydd barn gan y blaid yn lleol yn etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed."

Cafodd Mr Davies ddedfryd o wasanaeth cymunedol a dirwy o £1,500 yn Llys y Goron Southwark ar ôl iddo gyfaddef y troseddau.

Dywedodd yn dilyn ei ddedfryd ei fod yn "ymddiheuro yn ddiamod" am yr hyn a wnaeth.

'Gobeithio adennill ymddiriedaeth'

Mewn datganiad dywedodd Mr Davies ei fod yn "siomedig" gyda'r canlyniad, gan ymddiheuro i bobl yr etholaeth am yr hyn a wnaeth.

Dywedodd: "Nawr mae hi'n gwbl gywir i'r bobl roi eu barn ar os ydyn nhw'n dal i fy nghefnogi i fel yr Aelod Seneddol mewn isetholiad.

"Dwi'n gobeithio eu bod nhw, ac rwy'n edrych ymlaen at adennill eu hymddiriedaeth ac adeiladu ar yr hyn rydyn ni wedi ei gyflawni dros y pedair blynedd diwethaf."

Yn etholiad cyffredinol 2017 roedd gan Mr Davies fwyafrif o 8,038 dros y Democratiaid Rhyddfrydol, ddaeth yn ail yn yr etholaeth.

Mae deiseb galw nôl yn cael ei lansio pan fo AS yn derbyn dedfryd o garchar neu ddedfryd ohiriedig, neu'n euog o ddarparu gwybodaeth anghywir ynglŷn â hawlio treuliau.

Mr Davies oedd y trydydd AS i wynebu deiseb galw nôl ers iddyn nhw ddod i fodolaeth yn 2016, ond y cyntaf yng Nghymru.