Dioddefwr Barry Bennell yn diolch am gymorth Warnock

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andy Woodward ei gam-drin gan Barry Bennell dros gyfnod o bedair blynedd

Mae cyn-beldroediwr gafodd ei gam-drin gan yr hyfforddwr Barry Bennell pan yn ifanc wedi talu teyrnged i reolwr Caerdydd, Neil Warnock, am ei gefnogi yn dilyn ei brofiadau "ofnadwy".

Cafodd Andy Woodward, 45, ei gam-drin gan Bennell mewn gwahanol leoliadau yng ngogledd Cymru tra'n bêl-droediwr ifanc gyda chlwb Crewe.

Dywedodd bod ymweld â'r lleoliadau hynny'n parhau'n brofiad "trawmatig" iddo, ond ei fod nawr yn benderfynol o helpu pobl eraill sydd wedi cael yr un profiadau.

Mae Bennell yn treulio cyfnod o 31 mlynedd dan glo am ei droseddau.

'Pyliau o banig'

Warnock oedd rheolwr Mr Woodward gyda chlybiau Bury a Sheffield United, a dywedodd ei fod yn cadw cysylltiad gyda rheolwr Caerdydd hyd heddiw.

"Roedd Neil yn help mawr i mi pan oeddwn i'n dioddef gyda phyliau o banig pan nôl yn fy nyddiau chwarae," meddai Mr Woodward.

"Roedd wastad ar gael, ac rwy'n dal i siarad ag ef yn gyson.

"Mae'n ddyn teulu, ac mae wir yn poeni am les ei chwaraewyr hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Barry Bennell yn treulio cyfnod o 31 mlynedd dan glo am ei droseddau

Cafwyd Bennell, fu'n gweithio gyda Manchester City a Crewe, yn euog y llynedd o 50 cyhuddiad o gam-drin rhyw yn erbyn 12 bachgen rhwng wyth a 15 oed yn y cyfnod o 1979 i 1991.

Dywedodd Mr Woodward bod ei gamdriniaeth wedi dechrau pan oedd yn 11 oed, a'i fod wedi parhau dros gyfnod o bedair blynedd.

"Fe fyddai'n byw gyda'r trawma yna am byth ac fe fyddai'n gorfod delio gyda phroblemau iechyd meddwl a fy lles fy hun," meddai.

'Peidio byw yn y gorffennol'

Dywedodd Mr Woodward bod Bennell yn aml yn cymryd y tîm ieuenctid ar dripiau i Wynedd a Môn, gan gynnwys Butlin's ym Mhwllheli, i hyfforddi.

Mae gan Mr Woodward garafan ar Ynys Môn ac mae'n dychwelyd i Gymru'n rheolaidd, ond dywedodd bod pasio rhai lleoliadau yn dod ag atgofion cas yn ôl iddo.

"Yr hyn dydw i ddim yn gallu ei wneud ydy byw yn y gorffennol," meddai.

"Mae'n rhaid i mi fyw heddiw. Ddoe yw ddoe, a dydych chi ddim yn gallu gadael eich hun i deimlo'r teimladau cas yna."