Carcharu tri am 'greulondeb canoloesol'

Cyhoeddwyd

Mae tri dyn wedi cael eu carcharu am hela moch daear a chreulondeb i anifeiliaid yn dilyn ymchwiliad gan BBC Cymru.

Cafodd y troseddau eu disgrifio fel "creulondeb canoloesol" gan y Barnwr Neil Thomas yn Llys y Goron Merthyr Tudful.

Cafodd Ryan Harrison, 24 oed o Gasnewydd, ei garcharu am 22 wythnos, Thomas Young, 20 oed o Drecelyn, am 20 wythnos a Cyle Jones o Aberhonddu, 31 oed am 18 wythnos.

Fe glywodd y llys fod yr RSPCA wedi dechrau ymchwiliad yn dilyn rhaglen BBC Wales Investigates a gafodd ei darlledu ym mis Mai 2018.

Fe blediodd Harrison yn euog i 15 cyhuddiad tra bod Young wedi cyfadde' i chwe chyhuddiad.

Plediodd Jones yn euog i ddau gyhuddiad o greulondeb diangen i anifeiliaid - cyhuddiad oedd yn ymwneud â dau gi a gafodd eu hanafu.

Fe gafodd ei garcharu am nad oedd ganddo hawl i gadw cŵn gan ei fod wedi ei gael yn euog yn flaenorol o fod â chi peryglus yn ei feddiant.

Yn eu hamddiffyniad, dywedodd y dynion fod gweithgareddau cefn gwlad yn rhan o'u magwraeth.

Doedd hynny, ym marn y barnwr, ddim yn lleihau'r troseddau mewn unrhyw ffordd.

"Roedd absenoldeb o unrhyw fath o ddifaru yn amlwg," meddai.

Fe gafodd y tri hefyd eu gwahardd rhag cadw cŵn am weddill eu hoes a'u gwahardd rhag gyrru am ddwy flynedd.