Marwolaeth Caerau: Cyhoeddi enw dyn 56 oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i Lon-Yr-Efail, Caerau ar nos Wener, 14 Mehefin

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r dyn fu farw mewn digwyddiad yn ardal Caerau, Caerdydd wythnos yn ôl.

Roedd Binh Thai Nguyen yn 56 oed.

Cafodd plismyn eu galw i Lon-Yr-Efail, Caerau, am tua 20:00 ar nos Wener, 14 Mehefin.

Er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys, bu farw Mr Nguyen yn y fan a'r lle.

Mae dyn 18 oed a gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r heddlu hefyd wedi cyhoeddi datganiad ar ran teulu Mr Nguyen: "Mae'r teulu yn ddiolchgar dros ben am y cymorth a gafon nhw ar noson y digwyddiad ac ers hynny gan y cyhoedd... yn bersonol ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Ond maen nhw nawr yn gofyn am breifatrwydd yn y cyfnod trist yma fel y gallan nhw geisio ymdopi gyda cholli Mr Nguyen, a chael galaru yn breifat fel teulu."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r heddlu yn yr ymchwiliad, ac sydd heb siarad gyda'r heddlu yn barod, i ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1900214801.