RhAG yn cwyno'n ffurfiol am gost teithio i'r ysgol

bws
Image caption Byddai'r cynllun newydd yn tanseilio addysg Gymraeg yn yr ardal, yn ôl RhAG

Mae ymgyrchwyr dros addysg Gymraeg wedi gofyn i Gomisiynydd y Gymraeg ymyrryd yn ymgynghoriad cludiant Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot.

Pryder mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yw y byddai cynnydd costau teithio yn y sir yn tanseilio addysg Gymraeg yn yr ardal oherwydd cost ychwanegol i gyrraedd yr ysgol.

Byddai cynllun arfaethedig y cyngor yn cynyddu'r gost i £390 y flwyddyn i ddisgyblion.

Dywedodd Wyn Williams, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG: "Bydd y cynnig yn cael effaith niweidiol iawn ar y niferoedd a fydd yn gallu derbyn addysg Gymraeg ôl 16 yn y sir a bydd yn trin y Gymraeg yn anffafriol o'i chymharu â'r Saesneg."

Ar hyn o bryd mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig teithiau am ddim i rai plant, ond mae'n rhaid i ddisgyblion sy'n byw yn agos a rhai dros 16 oed dalu.

Pris y cynllun i ddisgyblion meithrin a dan 16 yw £260 y flwyddyn, tra bod disgyblion chweched dosbarth yn talu £100.

Ond fe fyddai'r cynllun newydd yn cynyddu'r gost i £390 - sef £130 y tymor, neu £2 y dydd ar sail blwyddyn academaidd gyda 195 o ddiwrnodau.

'Pryder cenedlaethol'

Ychwanegodd Mr Williams: "Mae'n gwbl glir i ni nad yw'r sir wedi cynnal asesiad i fesur effaith y newid polisi hwn ar y Gymraeg.

"Gyda chadarnhad yn dod ddoe bod Cyngor Sir y Fflint hefyd wedi penderfynu diddymu cludiant am ddim i ddisgyblion ôl 16 o'r flwyddyn nesaf ymlaen, mae'n fater o bryder cynyddol yn genedlaethol bod mwy a mwy o siroedd yn mynd ati i adolygu eu polisïau cludiant, gyda'r nod o wneud arbedion ariannol.

"Felly, rydym yn galw ar y Comisiynydd i ymyrryd ar fyrder i sicrhau bod addysg Gymraeg yn cael ei hybu trwy bolisïau cludiant, yn unol â gofynion y gyfraith."

Dywedodd y cyngor sir wythnos diwethaf y byddai'r newid yn effeithio ar ysgolion o bob math, ac yn golygu bod y gost yn debyg i gynghorau eraill yn yr ardal.

Straeon perthnasol