Panel disgyblu'n diswyddo plismones am ddweud celwydd

Ditectif Gwnstabl Rebecca Bryant Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Rebecca Bryant yn colli ei swydd yn syth

Mae plismones gyda Heddlu De Cymru a achosodd cwymp achos llofruddiaeth trwy gelu bod hi'n nabod aelod o'r rheithgor wedi cael ei diswyddo.

Roedd y Ditectif Gwnstabl Rebecca Bryant yn swyddog cyswllt teuluol yn achos llofruddiaeth Lynford Brewster, a gafodd ei drywanu i farwolaeth yng Nghaerdydd yn 2016.

Roedd yn cyfaddef i dri achos o gamymddygiad ond yn gwadu camymddygiad dybryd ar ôl celu'r ffaith bod cariad ei mab ar y rheithgor pan gafwyd tri diffynnydd yn euog o lofruddio.

Ond fe benderfynodd gwrandawiad disgyblu bod yna gamymddygiad dybryd mewn dau o'r achosion, ac mae'n colli ei swydd yn syth.

Pan ddaeth y cysylltiad rhyngddi a Lauren Jones i'r amlwg, fe ddywedodd celwydd wrth gydweithiwr a'i holodd am y mater cyn newid ei stori y diwrnod canlynol.

Dywedodd cadeirydd y panel disgyblu, Peter Griffiths QC ei bod wedi dweud "celwydd bwriadol i swyddog mwy profiadol oedd yn ymchwilio i fater o'r pwysigrwydd mwyaf".

Cyfaddefodd Ms Bryant hefyd ei bod wedi cynghori Ms Jones i beidio â datgelu'r union amgylchiadau wrth gael caniatâd i golli diwrnod o wasanaeth ar y rheithgor er mwyn osgoi gohirio apwyntiad trin gwallt.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd yr euogfarnau gwreiddiol yn achos llofruddiaeth Lynford Brewster eu dileu oherwydd camymddygiad Rebecca Bryant

Roedd Ms Bryant, a ymunodd â'r llu yn 1998, wedi honni ei bod yn dioddef o anhwylder straen wedi trawma (PTSD) ar y pryd, ar ôl treulio cryn amser yn adolygu lluniau erchyll achos llofruddiaeth arall.

Ond dywedodd Mr Griffiths ei bod yna ddiffyg crebwyll cyson dros sawl wythnos, yn hytrach nag "un achos unigol o gamfarnu".

Cafodd tri dyn eu carcharu am yr eildro ym mis Mawrth am lofruddio Mr Brewster, oedd yn 29 oed ac yn dad i dri o blant.

Yn ystod y gwrandawiad fe ymddiheurodd Ms Bryant mewn datganiad i deulu a ffrindiau Mr Brewster am yr hyn roedden nhw wedi bod drwyddo o'i herwydd.

Fe gostiodd yr ail achos llys tua £80,000 yn ychwanegol i drethdalwyr.

Straeon perthnasol