Gohirio cynlluniau i osod isafbris alcohol 'tan 2020'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd disgwyl i'r isafbris newydd ddod i rym yn yr haf

Mae cynlluniau i osod isafbris alcohol yng Nghymru yn cael eu gohirio tan 2020 ar ôl i wlad sy'n aelod o'r UE rwystro'r broses.

Roedd disgwyl i'r newidiadau, fyddai'n gosod isafbris o 50c yr uned ar gyfer alcohol, ddod i rym yn yr haf.

Ond mae'r broses wedi cael ei arafu ar ôl i Bortiwgal wrthwynebu'r cynllun.

Does dim manylion wedi dod i law am natur gwrthwynebiad Portiwgal, ond roedd hefyd yn un o bum gwlad wnaeth wrthwynebu deddfwriaeth debyg yn yr Alban pan gafodd ei chyflwyno yn 2013.

Wedi blynyddoedd o ddadlau cyfreithiol, fe roddodd Goruchaf Lys y DU sêl bendith i'r ddeddf yn yr Alban yn 2017, gan ddweud nad oedd yn groes i reolau'r UE.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething wedi dweud wrth ACau ei fod yn rhagweld y bydd rheoliadau newydd yn cael eu gosod yn yr hydref gyda'r isafbris yn dod i rym "yn gynnar yn 2020".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Byddem yn ystyried safbwynt yr aelod-wladwriaeth o'r UE (Portiwgal) ac yn adrodd 'nol i Gomisiwn yr UE yn fuan gydag ymateb llawn."