Ateb y Galw: Yr actor Jâms Thomas

Image copyright S4c

Yr actor Jâms Thomas sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, ar ôl iddo gael ei enwebu gan Daniel Glyn yr wythnos diwethaf.

Mae Jâms wedi actio ar gyfresi teledu fel London's Burning, Gwaith Cartref, ac yn fwy diweddar ar 35 Awr. Roedd hefyd yn actio yn y ffilm Pride.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dysgu hwylio ar Pontsticyll yng nghwmni'n nhad gyda clwb hwylio Merthyr Tudful (credwch neu beidio, ma' shwd le!)

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Debbie Harry - fel pob bachgen hetero yn y 70au.

Image caption Debbie Harry - prif leisydd y band Blondie

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gormod o ddewis! A rhan fwyaf yn rhy anweddus i'w hailadrodd ond mae rhai perfformiadau teledu cynnar yn fythgofiadwy am y rhesymau anghywir.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Mae fy merch yn ddawnswraig ac mae'n anodd peidio bod yn emosiynol wrth ei gwylio hi'n dawnsio.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Eto, gormod i'w rhestru ond wedi rhoi'r gore i'r gwaethaf erbyn hyn.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Fi wrth fy modd yn gyrru fy motobeic dros y Bannau Brycheiniog ac mae Bro Gŵyr yn dwyn atgofion melys hefyd.

Image caption Cronfa ddŵr Llwyn Onn o Benderyn, Bannau Brycheiniog

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gormod i'w rhestru a'r rhan fwyaf yn anodd i'w cofio yn cynnwys noson priodas.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Diog. Esgeulus ond talentog (a modest!)

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Llyfr - The Executioner's Song gan Norman Mailer

Ffilm - Apocalypse Now!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Diod meddal gyda Keith Richards oherwydd mae straeon am ormodaeth yn fy niddanu.


O archif Ateb y Galw:


Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Unwaith ges i uffar o noson gyda Sean Penn. Methu ymhelaethu, ond roedd Keira Knightly a Sienna Miller yn bresennol hefyd!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Yn 'neud yn siŵr bod pawb 'wi'n caru yn gwybod hynny.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Time for Heroes gan The Libertines - mae gen i tatŵ o'r geiriau.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Oysters, hwyaden rhost a chacen gaws fanila.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Eddie Izzard - gormod o dalent i un dyn.

Eddie Izzard Image copyright Comic Relief
Image caption Yn 2016, cwblhaodd y digrifwr, actor ac ysgrifennwr, Eddie Izzard, 27 marathon mewn 27 diwrnod yn Ne Affrica i godi arian i Sport Relief

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Daf Palfrey

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig