Dynes wedi rhoi £40,000 i dwyllwr 'blacmel emosiynol'

Woman at a laptop Image copyright Getty Images
Image caption Fe wnaeth y ddynes wneud 22 taliad i ddyn oedd yn honni fod rhywun wedi dwyn oddi arno

Mae hi wedi dod i'r amlwg bod dynes, a oedd yn credu bod ei mam yn cael ei thwyllo ar-lein, wedi rhoi £40,000 i'r twyllwr wedi iddi gael ei denu gan ei lais a'i straeon ffug.

Mae'r ddynes o dde ddwyrain Cymru yn wynebu dyledion anferth ar ôl cael ei dal mewn 'twyll rhamant'.

Dywed plismyn bod twyll o'r fath wedi cynyddu o bron i draean y llynedd.

Mae'r ddynes wedi rhannu ei stori â rhaglen X-Ray BBC Cymru gan ddweud ei bod wedi cael ei "blacmelio'n emosiynol" gan ddyn yr oedd hi'n wreiddiol yn amheus ohono.

Straeon i 'doddi fy nghalon'

Dywedodd: "Roeddwn yn amheus iawn o'r dyn yr oedd mam wedi dechrau perthynas ar-lein gydag e - yn enwedig wedi iddo ddweud fod rhywun wedi dwyn arian oddi arno ar Y Traeth Ifori."

Ond yna newidiodd ei meddwl wedi iddi siarad â'r dyn - oedd yn galw ei hun yn Jean Marc.

"Roedd ei lais yn hyfryd ac fe wnaeth ei straeon doddi fy nghalon," meddai.

"Fe anfonodd lun i fi mewn gwely ysbyty ac fe anfonais arian ato - 'nes i ddim dweud wrth mam. Fe wnes i e am fy mod eisiau iddi hi fod yn hapus."

Anfonodd €800 ato i ddechrau (oddeutu £712) ac yna 21 taliad arall - cyfanswm o £40,000 nes iddi sylweddoli ei bod wedi cael ei thwyllo.

Mae'r ddynes, sy'n fam i un, bellach yn wynebu dyledion mawr ac yn gwerthu gemwaith ei mam i dalu dyledion.

Blacmel emosiynol

"Y peth anoddaf oedd dweud wrth y gŵr," medd y ddynes.

"Doedd e ddim yn gallu edrych arnai pan ddywedais wrtho a ni allai gredu fy mod wedi bod mor wirion.

"Rwy'n teimlo fy mod wedi cael fy mlacmelion'n emosiynol ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn meddwl ddwywaith cyn credu twyllwyr."

Image copyright Getty Images
Image caption Dywed Heddlu Gwent bod dioddefwyr 'twyll rhamant' ar gynnydd

Wedi ymchwiliad gan yr heddlu daeth i'r amlwg bod Jean Marc yn dwyllwr a'i fod yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn gyson i dwyllo pobl ymhellach.

Yn 2018 cafodd yr heddlu wybod am 4,555 achos o 'dwyll rhamant' - ac roedd cyfanswm y colledion a gafodd pobl 27% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Y gred yw bod nifer y dioddefwyr yn uwch gan bod rhai yn cadw'r twyll yn gyfrinachol.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod wedi gweld cynnydd sylweddol yn y math yma o dwyll.

Cyngor ar-lein

  • Mae 'twyllwyr rhamant' yn edrych ar fanylion pobl ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn casglu gwybodaeth er mwyn cael yr afael drechaf ar ddioddefwyr;
  • Gall plismyn ymchwilio a chefnogi ac weithiau cael yr arian yn ôl;
  • Mae'n hawdd i dwyllwyr ddefnyddio cyfeiriadau e-byst a rhifau ffôn ffug;
  • Peidiwch ag anfon arian ar-lein i berson nad ydych wedi ei gyfarfod;
  • Meddyliwch ddwywaith cyn rhannu manylion personol - manylion y gall y twyllwr wneud defnydd ohono.

Mae X-Ray i'w weld nos Lun am 19:30 ar BBC 1 neu ar BBC iPlayer.

Straeon perthnasol