Hyfforddwr Storey Arms 'ddim yn cofio' rhannu pabell

Robert Pugh

Clywodd llys nad yw dyn o Gaerdydd, sydd wedi ei gyhuddo o ymosod ar ddau fachgen tra'n hyfforddwr mewn canolfan awyr agored ym Mannau Brycheiniog, "yn cofio rhannu pabell" gyda nhw.

Mae Robert Pugh, 75, wedi ei gyhuddo o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn yr 80au a'r 90au.

Roedd Mr Pugh yn gweithio yng nghanolfan Storey Arms ym Mhowys.

Mae Mr Pugh yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mae Mr Pugh yn wynebu chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus, un yn ymwneud â honiadau o ymosod ar fachgen dan 16 a phump yn ymwneud a bachgen dros 16.

Cafodd dau gyhuddiad yn ei erbyn eu gollwng ar sail ddiffyg tystiolaeth.

Clywodd y llys bod dau ddyn yn honni bod Mr Pugh wedi ymosod yn anweddus arnyn nhw tra roedden nhw'n eu harddegau.

Wrth ymateb, dywedodd Mr Pugh ei fod yn cofio'r unigolion sydd wedi gwneud honiadau.

Ond dywedodd nad yw'n cofio rhannu pabell gyda phlentyn na bod mewn lleoliadau sy'n cael eu cynnwys yn nhystiolaeth un o'r achwynwyr.

Pan ofynnwyd a fyddai wedi bod mewn pabell gyda thri pherson pan ddigwyddodd un ymosodiad honedig, atebodd: "Yn sicr, na."

Dywedodd Mr Pugh wrth y rheithgor ei fod yn aml yn cynnal tripiau i ffwrdd o ganolfan Storey Arms.

'Gwrthod yn llwyr'

Mae'n gwadu cyffwrdd ag un o'r cyhuddwyr yn anweddus, yn dweud ei hi'n bosibl i blentyn ifanc ymuno ag ef ar y ffordd i dafarn, ond ei fod methu cofio.

Yn yr achos ddydd Mawrth, dywedodd yr erlyniad y byddai un o'r bechgyn yn cael mynd gyda'r hyfforddwyr eraill i dafarn leol i yfed, ac fe fyddai'n arwain at ymddygiad anweddus Mr Pugh.

Clywodd y llys yr erlyniad yn honni fod yfed wedi caniatáu i Mr Pugh fanteisio ar yr ail achwynydd, cyhuddiad mae Mr Pugh yn ei "wrthod yn llwyr".

Gofynnodd yr erlyniad a wnaeth Mr Pugh gymryd mantais o'i rôl fel hyfforddwr ac athro i ymosod ar y bechgyn, ac atebodd: "Na wnes i ddim."

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol