Rhagor o gawodydd ond rhybudd melyn ar ben

A car crashed on the M4 Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Mae'r heddlu'n rhybuddio gyrwyr oherwydd yr amodau anodd fore Iau

Dywed y Swyddfa Dywydd y bydd yna ragor o gawodydd yn y gogledd ddwyrain, ond daeth rhybudd melyn oedd mewn grym i ben am 12:00 ddydd Iau.

Roedd rhybuddion rhag llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau mewn grym ar gyfer rhai ardaloedd.

Ddydd Iau yn dilyn cyfnod o law trwm roedd gyrwyr yn wynebu amodau anodd.

Bu gwrthdrawiadau ar yr A55 ym Mangor a'r M4 yn ardal Y Pîl.

Roedd ffordd ymuno â'r M4 yng Nghasnewydd (C26) hefyd ynghau am gyfnod oherwydd llifogydd.

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint bod sawl ffordd wedi eu cau , gan gynnwys yr A5104 rhwng Cilcain a Loggerheads a Hen Ffordd Bagillt yn Nhreffynnon.

Ym Mae Colwyn bu'n rhaid cau'r lon rhwng Pwllycrochan Avenue a Ffordd Coed Pella oherwydd bod coeden wedi disgyn.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych bod sawl ffordd yn ardaloedd Dyserth, Rhuthun a Llanarmon yn Ial wedi eu cau, ac ym Mhowys roedd problemau gyda'r B4393 ger Llandrinio.

Yn ardal Wrecsam, bu'n rhaid cau nifer o ffyrdd, gan gynnwys Manor Lane yn Yr Orsedd, Ffordd Llyn Padeswood a Ffordd Cefn ger Pentre' Maelor, rhwng Ffordd Yr Wyddgrug a Ffordd Celstryn.

Image caption Gorlifodd yr afon ger Tafarn Alyn Riverside Country Pub yn Yr Orsedd

Cafodd pedwar o bobl, gan gynnwys dau o blant, eu hachub drwy do car yng Nghilcain, ger Yr Wyddgrug, wedi iddo gael ei ysgubo i afon yn Sir y Fflint ddydd Mercher.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol