Cynnal ocsiwn o eiddo adeiladwyr Dawnus i dalu dyledion

jac codi baw

Mae ocsiwn yn cael ei gynnal ddydd Iau i werthu offer cwmni adeiladu Dawnus - sydd yn nwylo gweinyddwyr ers Mawrth 2019.

Gobaith Euro Auctions yw sicrhau £4m yn yr ocsiwn fyw ddydd Iau ac mewn ocsiwn ar-lein ddydd Gwener.

Mae dyled Dawnus o £50m yn "annhebygol iawn" o gael ei dalu'n ôl, yn ôl y gweinyddwyr.

Bydd dros 1,000 o beiriannau yn cael eu gwerthu dros gyfnod o ddau ddiwrnod ym mhencadlys y cwmni yn Abertawe.

Fe fydd peiriannau amaethyddol a masnachol yn cael eu gwerthu, yn ogystal â rholwyr, jaciau codi baw, dympwyr, malwyr a sgriniau.

Dywedodd y trefnydd eu bod yn disgwyl i dros 300 o bobl fynychu'r ocsiwn.

Image caption Mae nifer o wahanol gerbydau ar werth yn yr ocsiwn

Daeth cadarnhad ar 14 Mawrth bod Dawnus yn nwylo'r gweinyddwyr, Grant Thornton UK LLP.

Roedd y cwmni'n cyflogi tua 700 o bobl dros chwech o swyddfeydd rhanbarthol.

Daeth i'r amlwg fod gan y cwmni ddyledion heb eu gwarantu o £40.5m i fusnesau eraill, £5m i'w gweithwyr, a £3m mewn trethi.

Ansicrwydd ariannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod £1.5m yn ddyledus iddynt ar ôl i'r cwmni dderbyn benthyciad yn ystod cyfnod o ansicrwydd ariannol.

Dywedodd y gweinyddwyr eu bod yn gweithio i sicrhau bod swm o'r arian yn cael ei dalu'n ôl, ond mae'n debygol na fydd hynny'n talu'r holl ddyled.

Roedd Dawnus yn gyfrifol am 44 o safleoedd adeiladu cyn iddyn nhw fynd i'r wal, gan gynnwys tair ysgol ym Mhowys.

Wrth gynnig diweddariad ar y datblygiadau, dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander o Gyngor Powys eu bod "heb ddod o hyd i brif-gontractwyr newydd" ond eu bod yng nghanol trafodaethau ynglŷn â'r mater.

Straeon perthnasol