Achub pedwar o gar wrth i lifogydd daro'r gogledd ddwyrain

Rossett
Image caption Gorlifodd yr afon ger yr Alyn Riverside Country Pub yn Yr Orsedd, ger Wrecsam

Mae pedwar o bobl wedi eu hachub drwy do car wedi iddo gael ei olchi i afon yn Sir y Fflint.

Cafodd dau oedolyn a dau o blant eu trin yn ardal Cilcain ger Yr Wyddgrug wedi'r digwyddiad am tua 18:20, yn ôl diffoddwyr tân.

Cafodd gyrrwr fan hefyd ei achub o'i gerbyd yn Wrecsam brynhawn Mercher, a bu'n rhaid i bobl adael eu cartrefi wrth i lifogydd daro rhannau o'r gogledd ddwyrain.

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i gynorthwyo'r gyrrwr fan oedd wedi mynd yn sownd yn ei gerbyd ar Ffordd Cefn.

Gwagiwyd saith o dai ar Ffordd Bagillt ym Maes-glas, Sir y Fflint am 06:50.

Cafodd criwiau eu galw i ddau ddigwyddiad yn Wrecsam ac un ardal yn Sandycroft, Sir y Fflint fore Mercher.

Yn Sandycroft bu'n rhaid i'r ysgol gynradd gau am y diwrnod oherwydd llifogydd.

Image copyright Joanne Edwards
Image caption Fe wnaeth llifogydd effeithio trigolion ystad Queens Park yn Yr Wyddgrug

Mae diffoddwyr hefyd wedi bod yn brysur yn pwmpio dŵr oddi ar yr A539 yn Llangollen.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych fod problemau hefyd yng ngogledd y sir ar yr A5151 rhwng Dyserth a Rhuddlan.

"Mae Westbourne Avenue, Y Rhyl wedi cau o ganlyniad i lifogydd ac mae bagiau tywod wedi cael eu dosbarthu i'r cartrefi yno," meddai.

Cafodd Parc Gwledig Loggerheads, rhwng Yr Wyddgrug a Rhuthun ei gau gan fod lefelau'r dŵr yno yn parhau i godi.

"Mae disgwyl i'r glaw arafu'r pnawn 'ma, ond disgwylir rhagor o law dros nos," meddai'r llefarydd.

Yn ardal Wrecsam, fe wnaeth Afon Alun orlifo yn Yr Orsedd, gyda'r heddlu yn rhybuddio y byddai'n rhaid cau ffyrdd cyfagos.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod problemau mawr mewn sawl ardal, gan gynnwys yn Y Fflint

Dywedodd Natasha Kelly sy'n gweithio yn nhafarn yr Alyn Riverside Country Pub yn Yr Orsedd fod yna lifogydd peth cyntaf y bore.

"Mae lefel wedi parhau i godi ers hynny ac rydym wedi cael gorchymyn i gadw golwg arno bob awr.

"Mae yna rybudd tywydd arall am 18:00 ac mae'n codi ofn."

Bu oedi hefyd ar y gwasanaeth trenau rhwng Wrecsam ac Amwythig oherwydd y tywydd.

Rhybudd melyn

Yn Sir y Fflint, bu'n rhaid cau cyffordd yr A55 yn ardal Cei Connah oherwydd llifogydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir fod Stryd Fawr, Bagillt, ger tref Y Fflint wedi gorfod cael ei chau.

Bu diffoddwyr yn brysur ym Maes-glas ger Treffynnon lle bu'n rhaid i tua hanner dwsin o deuluoedd adael eu cartefi.

Yn yr un ardal bu'n rhaid cau'r A548 am gynfod oherwydd llifogydd.

Bnawn Mercher roedd rhybudd llifogydd a nifer o rybuddion i baratoi rhag llifogydd mewn grym, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dywedodd llefarydd y dylai pobl gadw golwg ar eu gwefan am gyngor ynglŷn â beth i'w wneud cyn, yn ystod ac yn dilyn llifogydd.

Image copyright Gwasanaeth Tân
Image caption Diffoddwyr yn pwmpio dŵr o Neuadd y Dref yn y Trallwng

Yn y cyfamser, mae criwiau yn Y Trallwng ym Mhowys wedi bod wrthi am 24 awr yn pwmpio dŵr o lawr gwaelod Neuadd y Dref ar ôl cael eu galw yno ddydd Mawrth.

Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd yn parhau mewn grym yn y gogledd a rhannau o'r canolbarth tan ddydd Iau.

Dywed yr heddlu y dylai gyrwyr gymryd gofal ar y ffyrdd.

Pynciau Cysylltiedig