Sêl bendith i gynllun ehangu trac rasio ym Môn

Safel Trac Môn Image copyright Google
Image caption Mae digwyddiadau rasio ceir yn cael eu cynnal ar yr hen safle milwrol ers 1992

Mae cais i ehangu trac rasio ar Ynys Môn wedi cael sêl bendith swyddogion cynllunio.

Mae'r gwelliannau i safle Trac Môn yn Nhŷ Croes ger Aberffraw yn cynnwys newidiadau i osodiad y trac i wella diogelwch, a chodi nifer o adeiladau yn lle rhai dros dro.

Wrth gyflwyno'r cais, dywedodd y cwmni eu bod yn gobeithio denu 40,000 yn rhagor o ymwelwyr bob blwyddyn, a bod hynny â'r potensial i gyfrannu rhyw £2m y flwyddyn i economi'r sir.

Maen nhw hefyd yn dweud eu bod wedi methu â denu nifer o ddigwyddiadau i'r safle yn y gorffennol oherwydd prinder adnoddau croeso "priodol".

Mae'r cynlluniau llawn, a gafodd eu cymeradwyo heb orfod mynd o flaen pwyllgor cynllunio, yn cynnwys dymchwel nifer o adeiladau dros dro a chodi:

  • Swyddfa ar gyfer timau rasio beics a chanolfan iechyd;
  • Adeilad yn cynnwys siop, swyddfa ac ysgol rasio gyda phympiau tanwydd cyfagos;
  • Estyniad i'r ardal badog fel bod mwy o le ar gyfer cerbydau ategol;
  • Bwyty deulawr, safle byrbrydau a theras;
  • Bloc cawodydd;
  • Addasiadau i'r garejys a'r tŵr rheoli presennol.

'Angen cymharu'n ffafriol'

Yn ôl datganiad oedd ynghlwm â'r cais cynllunio mae "nifer o ddigwyddiadau yn y gorffennol agos, a fyddai wedi bod yn fuddiol iawn i'r trac a Chymru gyfan, wedi gwrthod dod i Drac Môn gan nodi diffyg adnoddau croeso fel y prif reswm.

"Mae yna amcangyfrif y byddai'r digwyddiadau yma yn unig wedi cyfrannu dros £600,000 i'r economi leol, gan gefnogi 9.5 o swyddi llawn amser.

"Ar ben hynny, mae rhai o'r digwyddiadau y mae'r trac yn eu cynnal ar hyn o bryd yn cael eu hystyried yn rhai sydd 'dan fygythiad' oherwydd diffyg buddsoddi mewn adnoddau priodol."

Dywed rheolwyr y bydd y newidiadau'n eu helpu "i gystadlu â chymharu'n ffafriol â thraciau rasio ceir eraill yn y DU a thramor", gan greu 44 o swyddi adeiladu.

Ychwanegodd y datganiad bod angen cynnig gwell adnoddau na'u cystadleuwyr gan fod lleoliad "ymylol" Trac Môn yn golygu teithiau hirach i nifer fawr o gwmseriaid.

Dywedodd Pennaeth Datblygu Economaidd Cyngor Môn, Dylan Williams bod y trac yn atyniad pwysig "sy'n cyfrannu at statws Gogledd Cymru fel canolfan twristiaeth antur".

"Rydym yn falch ein bod wedi gallu cefnogi'r cais cynllunio,"meddai, "ac yn gobiethio y bydd modd cwblhau'r gwelliannau yn gyflym i wella safon y trac a hybu economi yn lleol ac yn rhanbarthol."

Straeon perthnasol