Carcharau cyn-gyfreithiwr am dwyll gwerth £241,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NorthWalesLive
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Davies ei ddedfrydu yn Llys y Goron, yr Wyddgrug

Mae cyn-gyfreithiwr o Wynedd wedi cael ei garcharu am bedair blynedd a dau fis ar ôl cyfaddef twyll gwerth £241,000 drwy newid ewyllys ei gleientiaid.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Peter Charles Davies, 62 oed o Abergwyngregyn, ger Bangor wedi cyflawni'r troseddau rhwng 2010 a 2016.

Dywedodd y barnwr fod Davies heb ddweud wrth y banc fod cyn-brifathro Albert Alun Williams wedi marw, ac iddo gymryd arian o'i gyfrif, gymaint â £300 yn ddyddiol.

Fe wnaeth y diffynnydd hefyd newid yr ewyllys, er mwyn sicrhau mai ef oedd i dderbyn popeth.

Cyfaddefodd iddo hefyd newid ewyllys Gladys May Mosley ac Emily Phillips Jones

Plediodd Davies yn euog i dri chyhuddiad o dwyllo, dau gyhuddiad o ffugio dogfennau a chyhuddiad o guddio eiddo troseddol.

Clywodd y llys fod Davies wedi ad-dalu £44,000 o'r arian.