Taith seiclo i 'gwblhau gwaith' y cynghorydd Paul James

Iolo Cheung
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y criw yn gwneud y daith o Aberystwyth i Abertawe ac yn ôl dros y penwythnos

Mae cyfeillion cynghorydd gafodd ei ladd tra'n ymarfer ar gyfer taith seiclo elusennol wedi dweud y byddan nhw'n "cwblhau'r gwaith" ddechreuodd ef.

Bu farw Paul James, 61, mewn gwrthdrawiad ar ffordd ger Aberystwyth tra'i fod yn seiclo fis diwethaf.

Ar y pryd roedd y cynghorydd sir o Lanbadarn yn trefnu taith i godi arian ar gyfer dau ysbyty oedd wedi'i drin yn ddiweddar am drawiad ar y galon.

Yn dilyn trafodaethau gyda'r teulu, fe benderfynodd ffrindiau Mr James y byddan nhw'n cwblhau'r her 150 milltir er mwyn cyflawni'r gwaith o godi arian at achos da.

Ffynhonnell y llun, Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Paul James mewn gwrthdrawiad ar ffordd ger Aberystwyth tra'n seiclo fis diwethaf

"Roedd Paul yn berson oedd byth am roi lan ar ddim byd, ac felly pan ddaeth e aton ni i wneud hwn ar gyfer gwasanaethau lleol, fe wnaethon ni gyd gytuno i wneud e," meddai Wyn Morris, un o'r seiclwyr.

"Dyw e ddim yn reid goffa, ond mae'n reid i gwblhau'r gwaith roedd e wedi'i wneud."

Bellach mae dros £13,000 wedi cael ei godi - ymhell dros y targed gwreiddiol o £10,000 - gyda'r arian yn mynd tuag at offer newydd i wardiau yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth ac Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Bydd llwybr y daith yn mynd o un ysbyty i'r llall, gyda'r beicwyr yn teithio i'r de ddydd Sadwrn cyn dychwelyd i ganolbarth Cymru ddydd Sul.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Wyn Morris bod y criw eisiau "cwblhau'r gwaith" roedd Paul James wedi'i wneud

Er mai 11 ohonyn nhw fydd ar y beiciau, mae Mr Morris yn ffyddiog y bydd eu diweddar ffrind hefyd gyda nhw'r holl ffordd.

"Mi fydd e gyda ni - dwi'n siŵr y bydd e'n rhoi help llaw i ni lan ambell ddringfa!" meddai.

"Bydd e'n rhywbeth i ni feddwl amdano, a dwi'n siŵr y bydd 'na wydraid yn cael ei godi nos Sadwrn er coffa iddo fe, a phan ddawn ni 'nôl."