Sefydliad am daflu goleuni ar argyfwng iechyd meddwl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu

Mae ffrindiau a theulu merch ifanc o Gaerdydd, a laddodd ei hun, yn mynd ar daith feics ledled Cymru er mwyn sefydlu elusen yn ei henw i gynorthwyo pobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl.

Roedd Manon Jones yn ddisgybl yn Ysgol Plasmawr a newydd droi'n 16 oed.

Mae ei rheini Jeff a Nikki Jones, a'i chwaer Megan am greu Sefydliad Manon Jones i "gynnig cymorth a gwybodaeth ymarferol i bobl ifanc sy'n cael trafferth gyda phroblemau iechyd meddwl".

Er mwyn helpu i lansio'r Sefydliad bydd grŵp o ffrindiau a theulu yn beicio'r Lon Las- taith 250 o filltiroedd o Gaergybi i Gaerdydd - yn ystod Gŵyl Banc y Sulgwyn.

Dywedodd mam Manon Jones, Nikki: "Roedd Manon yn gymeriad disglair, deinamig a thalentog - roedd yn ofalgar, yn gariadus ac yn angerddol.

"O'r tu allan roedd fel petae'r byd wrth ei thraed, ond y tu mewn iddi roedd yma lofrudd tywyll a distaw yn amsugno pob teimlad o bositifrwydd y gallai ddod o hyd iddo.

"Eto i gyd, hyd yn oed yn y misoedd tywyllaf hynny, byddai Manon yn llwyddo i ddod â gwên a llond trol o garedigrwydd i unrhyw achlysur.

"Roedd Manon bob amser yn ceisio gwneud y byd yn lle gwell i bawb o'i chwmpas, felly rydym am greu'r Sefydliad i helpu i daflu goleuni yn yr argyfwng iechyd meddwl tywyllaf a lledaenu caredigrwydd dros rannau caletaf bywyd."

Ffynhonnell y llun, Sefydliad Manon Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y beicwyr eu taith yng Nghaergybi gan groesi Pont Menai
Ffynhonnell y llun, Sefydliad Manon Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y beicwyr yn gorffen eu taith yng Nghaerdydd ddydd Llun

Nod y sefydliad hefyd yw helpu eu ffrindiau a'u teuluoedd, nad oes ganddynt unman yn aml i droi am gyngor ar sut i'w cefnogi.

Mae'r grŵp ar y daith o'r gogledd yn cynnwys tad Manon, Jeff, athrawon o Ysgol Plasmawr a'i hysgol gynradd, Ysgol Treganna ynghyd â rhieni ei ffrindiau a'i chymdogion

Y nod hefyd yw codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl pobl ifanc ar adeg pan fydd llawer ohonynt yn wynebu pryder ynghylch arholiadau.

Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Manon yn ddisbygl yn Ysgol Uwchradd Plasmawr

'Cyrchfan addas'

Dywedodd Rhys Harries, Pennaeth Ysgol Treganna: "Roedd Manon yn ddisgybl gwych ac rydym i gyd yn ei cholli.

"Mae seiclo hyd Cymru i gyrraedd mewn pryd ar gyfer ymweliad Eisteddfod yr Urdd â Chaerdydd yn fodd delfrydol i ddathlu Manon a sicrhau cefnogaeth hanfodol i bobl ifanc eraill. "

Fe wnaeth y beicwyr gychwyn o Gaergybi ddydd Gwener gan deithio drwy Borthmadog, Llanidloes ac Aberhonddu, cyn gorffen yn y brifddinas.

Bydd y grŵp yn cyrraedd Bae Caerdydd am 16:30 ddydd Llun gan ddiweddu yn Eisteddfod yr Urdd.

Dywed ei theulu fod y man gorffen yn "gyrchfan addas er cof am Manon a oedd yn cystadlu'n rheolaidd yn yr Eisteddfod ac yn aelod gydol oes o'r Urdd. "