Y teulu dwyieithog tu ôl i fideo feiral

Cyhoeddwyd

Mae'n fideo sydd wedi cael ei wylio dros ddwy filiwn o weithiau, ac yn dangos pa mor hawdd y gall plant newid rhwng dwy iaith.

Mae seren y fideo - Liam - yn fab i Gymro a Gwyddeles, ac yn newid ei acen wrth ddynwared buwch, yn ôl pa riant sydd yn siarad ag ef.

Disgrifiad,
Rhybudd: Gall gynnwys allanol gynnwys hysbysebion

Pan fo Dorian, o Llanrhian, ger Tyddewi, yn gofyn iddo pa sŵn ma buwch yn ei wneud, ei ateb yw 'mŵ' Cymreig iawn. Ond pan mae'n siarad â'i fam, Catherine o Belfast, mae ei acen yn swnio llawer mwy Gwyddelig - yn benodol, o Ogledd Iwerddon.

Mae'r cwpl wedi ymgartrefu yn Nulyn gyda Liam, sy'n ddwy, a Conor, sy'n saith mis.

Dyweda Dorian ei fod bob amser yn siarad Cymraeg gyda'r plant. Mae gan Liam acen Sir Benfro wrth siarad Cymraeg, meddai, ac acen Belfast wrth siarad Saesneg.

"Mae e'n cyfri lan i 10 yn y ddwy iaith, mae e'n sillafu ei enw yn y ddwy iaith, ac mae e'n siarad Cymraeg gyda'i dadcu, fy chwaer, a mwy o'r teulu. Ac yn ddiweddar cafodd e sgwrs fer yn Gymraeg, yng nghanol Belfast, gyda Gwyddel oedd wedi dysgu Cymraeg!"

Ffynhonnell y llun, Dorian Rees

Hefyd o ddiddordeb: