Tips positifrwydd Dr Ioan Rees

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni gyd yn parhau â'r agwedd gadarnhaol rydyn ni wedi dod i arfer a'i weld ar gyfres Ffit Cymru, mae Cymru Fyw wedi holi guru positifrwydd y rhaglen, y seicolegydd Dr Ioan Rees, am gyngor ynglŷn â sut i fod yn fwy positif o ddydd i ddydd.

5 Tip Positifrwydd

1. Cymryd y cam cyntaf

Mae pob un ohonom ofn cymryd y cam cyntaf oherwydd ein bod ni'n ofni methu. Felly'r cyngor yw cymerwch y cam cyntaf, y cam anoddaf un. Wynebwch eich ofn.

2. Blaenoriaethu

Gofynnwch beth sy'n bwysig i chi? Yna, rhaid blaenoriaethu gwneud y pethau yna. Esgusodion yw popeth arall. Esgus yw'r celwydd rydych chi'n ei ddweud wrthych eich hunain er mwyn gwneud eich hun deimlo'n well am beidio gwneud y pethau hynny sy'n bwysig i chi.

3. Ymddaliad positif

Mae sut ry'n ni'n dal ein corff, ein hysgwyddau, ein pen, y cyswllt llygaid a sut ry'n ni'n defnyddio cyhyrau'r wyneb i gyd yn effeithio ar sut ry'n ni'n teimlo a sut ry'n ni'n ymddwyn. Mae hynny, yn ei dro, yn effeithio ar sut mae eraill yn deall a dehongli a'n gweld ni.

Mae'n hanfodol bwysig ein bod ni'n defnyddio ein corff er mwyn creu teimlad o bositifrwydd. Trwy hyn, bydd eraill yn gallu gweld y da ynom ni hefyd.

4. Llwyddo a dysgu

Does dim y fath beth â methiant, dim ond y gallu i lwyddo neu ddysgu. Os dydyn ni ddim yn llwyddo yn rhywbeth, er enghraifft ddim yn cael y swydd 'na, neu ddim yn cerdded milltir y diwrnod, peidiwch â bod yn grac a cholli eich tymer neu ddigalonni, Codwch eich hunain lan a gyda mwy o egni yn eich bol ystyriwch "beth alla' i wneud yn wahanol a'i ddysgu?'

Yna gallwch fynd yn eich hôl a rhoi cynnig arall arni.

5. Sylwi ar y pethau positif

Rydyn ni naill ai'n gallu sylwi ar bethau negyddol neu ar bethau positif. Dw i'n awgrymu ein bod ni'n edrych ar y pethau positif. Dechreuwch drwy edrych ar bobl eraill mewn golau positif. Sylwch arnyn nhw a gadael iddyn nhw wybod. Nid yn unig y byddwch chi'n teimlo'n well o fod wedi eu canmol nhw neu ddiolch iddyn nhw, ond fe fyddan nhw'n teimlo'n well hefyd.

Hefyd, cymerwch ennyd yn y dydd i sylwi ar brydferthwch bywyd o'n hamgylch ni: rydyn ni'n fyw, yn byw bywyd, a gwerthfawrogwch y foment honno.