Adolygu rheiliau diogelwch Pontcysyllte wedi marwolaeth

Kristopher McDowell a'i fam Samantha Image copyright Slater and Gordon
Image caption Kristopher McDowell a'i fam Samantha

Bydd rheiliau diogelwch ar draphont lle disgynnodd dyn ifanc i'w farwolaeth yn cael eu hadolygu.

Bu farw Kristopher McDowell, 18 o Gefn Mawr ger Wrecsam, ar ôl disgyn o draphont Pontcysyllte ym mis Mai 2016.

Roedd crwner wedi codi pryderon am y bylchau rhwng y rheiliau, er i'r corff sy'n gyfrifol ddweud bod archwiliad wedi digwydd wythnosau cyn marwolaeth Mr McDowell.

Mae Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru yn ystyried bod y rheiliau'n ddiogel, ond dywedon nhw eu bod am "ymchwilio" i newidiadau posib.

Ymchwilio i fesurau diogelwch

Clywodd cwest bod Mr McDowell gyda'i ffrindiau pan ddaeth un o'r rheiliau yn rhydd wrth iddo ei ddal gyda'i law.

Cofnododd y crwner John Gittins reithfarn o farwolaeth drwy anffawd, ond dywedodd bod mesurau profi'r rheiliau yn "annigonol".

Yn ei adroddiad dywedodd bod y bwlch rhwng rheiliau ar y draphont yn 195mm, er mai 110mm ydy'r bwlch safonol yn y diwydiant.

Galwodd ar yr ymddiriedolaeth i wneud gwelliannau.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae arwyddion diogelwch newydd wedi eu gosod ar y safle

Mae Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru nawr wedi ymateb i'r adroddiad, gan ddweud eu bod yn "ystyried bod y draphont yn ddiogel ar gyfer defnydd arferol a bod y drefn brofi yn ddigonol ar gyfer y risg sy'n gysylltiedig â defnydd arferol".

Er hynny, mae datganiad yr ymddiriedolaeth yn ychwanegu bod "diogelwch ymwelwyr - a chanfyddiad o ddiogelwch - yn parhau'n brif flaenoriaeth".

Felly maen nhw'n "ymchwilio" gyda phartneriaid "sut i leihau'r risg sydd wedi ei gyflwyno, gan gynnwys o ddefnydd anarferol o'r draphont, gan y bylchau sydd rhwng y rheiliau ar hyn o bryd".

Dywedodd yr ymddiriedolaeth y byddai ymchwiliad i'r opsiynau posib yn dod i ben erbyn mis Medi, a bod arwyddion diogelwch newydd wedi eu gosod.

Ychwanegodd yr ymddiriedolaeth bod y drefn archwilio rheiliau yn "gymesur â'r angen".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol