'Rheolau heb eu torri' cyn anaf Rali GB Cymru, Llandudno

Heddlu yn Llandudno

Ni chafodd rheolau iechyd a diogelwch eu torri pan gafodd bachgen ifanc ei anafu'n ddifrifol yn ystod diwrnod olaf Rali GB Cymru yn Llandudno'r llynedd.

Roedd Riley Dexter, saith oed o Sheffield, yn perfformio mewn arddangosfa tîm beicio modur ieuenctid ar y prom rhwng cymalau'r brif rali.

Cafodd ei anafu ar ôl i'w feic fod mewn gwrthdrawiad â beic arall, ac aed ag ef mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl.

Does yna ddim manylion pellach wedi cael eu rhyddhau ynglŷn â'i gyflwr yn dilyn y ddamwain.

O ganlyniad i benderfyniad y Gweithgor Iechyd a Diogelwch dywedodd Cyngor Conwy na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.

"Fe allai'r cyngor gadarnhau na chafodd unrhyw reolau Iechyd a Diogelwch eu torri," meddai datganiad ar ran y cyngor sir.

"Dyw'r cyngor ddim yn cymryd unrhyw gamau pellach.

"Mae pawb perthnasol wedi cael gwybod am gasgliadau'r ymchwiliad."

Riley oedd Pencampwr British Mini Bike JSM 90 Bambino yn 2017.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol