Cwis Lleuad Lawn

Nid yn unig mae hi'n lleuad lawn ar Fai 18, mae hi hefyd yn noson 'lleuad las', sy'n digwydd bob tua dwy neu dair blynedd.*

Faint o'n cwestiynau gwirion ni am ffeithiau sy'n cysylltu Cymru a'r lleuad fedrwch chi eu hateb?

Ffwrdd â ni!

(Bydd rhai o wrandawyr Radio Cymru a glywodd raglen Aled Hughes ar 14 Mai yn gwybod ambell ateb - ond peidiwch â gwrando tan wedyn!)

* Dydi Lleuad Las (Blue Moon) ddim yn las ond dyma'r enw am y trydydd lleuad lawn mewn tymor astrolegol sy'n cynnwys pedair lleuad lawn (tri sydd fel arfer). Y tymor astrolegol yn y cyfnod yma ydy o gyhydnos y gwanwyn fis Mawrth i gyhydnos yr haf fis Mehefin.

Hefyd o ddiddordeb: