Cyngor yn amddiffyn gwasanaeth dwyieithog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Neil Wyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai wedi beirniadu safon y cyfieithu

Mae Cyngor Wrecsam wedi amddiffyn y ffaith eu bod yn talu cyngor arall am waith cyfieithu, gan ddweud mai'r dyma sydd fwyaf cost-effeithiol.

Daw'r sylw yn dilyn trafodaeth gan gynghorwyr am ddarpariaeth Cymraeg y sir.

Roedd nifer yn cwyno fod y cyfieithu yn wallus gan ddweud fod nifer o arwyddion wedi gorfod cael eu hail osod.

Ond mae eraill wedi cwestiynu'r gost yn y lle cyntaf.

Dywedodd y cynghorydd Sonia Benbod-Jones fod y Gymraeg yn bwysig ond mae'n "fwrn mawr ar ein hadnoddau."

Safon cyfieithu

Yn ôl dirprwy arweinydd y sir, Hugh Jones, roedd y gost o £162,000 y flwyddyn yn un gymharol fach wrth ystyried y buddiannau diwylliannol.

Clywodd cynghorwyr fod y gwasanaeth cyfieithu ar gyfer Wrecsam yn cael ei ddarparu gan gyngor Conwy.

Mae rhai wedi awgrymu y dylai'r sir ei hun fod yn gyfrifol, er mwyn cadw gwell golwg ar safon y cyfieithu.

Byddai hynny wedi golygu cost o £216,00.

Dywedodd Hugh Jones, sy'n gyfrifol am sicrhau fod y sir yn ufuddhau â Safonau'r Gymraeg, mai'r broblem oedd dod o hyd i gyfieithwyr, gan y bod yn well ganddynt gan amlaf weithio mewn rhannau "lle mae mwy o Gymraeg."

Ychwanegodd ei fod o'r farn mai'r cytundeb gyda Chonwy oedd y dull mwyaf cost effeithiol o roi gwasanaeth dwyieithog.

"Tra bod yna gost, byddwn yn dweud ei fod yn un cymharol fychan yn nhermau y budd mae pobl ifanc yn ei gael," gan gyfeirio at nifer o ddigwyddiadau diwylliannol sy'n cael eu cynnal yn adeilad Tŷ Pawb yn y dref.