CBAC yn penodi prif weithredwr newydd dros dro

CBAC
Image caption Fe wnaeth prif weithredwr presennol CBAC gyhoeddi ei fod yn gadael ym mis Mawrth

Mae aelod o dîm arwain gweithredol CBAC wedi ei benodi'n brif weithredwr dros dro ar ôl i'r arweinydd presennol adael y swydd ar 20 Mai.

Ian Morgan, sy'n gyfarwyddwr TGCh ar gyfer y bwrdd arholi, sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer y rôl.

Fe wnaeth y prif weithredwr presennol, Roderic Gillespie, gyhoeddi ym mis Mawrth ei fod yn gadael CBAC - llai na blwyddyn ers iddo ddechrau'r swydd.

Dywedodd CBAC mewn datganiad eu bod yn "parhau i ganolbwyntio ar ddarparu asesiadau haf" ac yn "hyderus o wneud hynny i'r safon uchel sy'n ddisgwyliedig gan ein canolfannau".

"Mae'r drafodaeth yn parhau rhwng ein tîm arwain gweithredol a bwrdd y cyfarwyddwyr o ran recriwtio i swydd prif weithredwr parhaol, a bydd mwy o wybodaeth ar gael maes o law."

Bydd Mr Morgan yn dechrau ei swydd newydd ar 21 Mai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol