Cyhoeddi enw wedi marwolaeth dynes, 67, yn Nelson

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes 67 oed gafodd ei chanfod yn farw yn Sir Caerffili ddydd Mercher.

Cafodd Janet Hoskins ei chanfod ar Stryd Fawr Nelson wedi i'r gwasanaethau brys gael eu galw.

Mae dyn 70 oed o'r ardal wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae wedi ei ryddhau dan ymchwiliad.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth, a dylai unrhyw un all gynorthwyo'r ymchwiliad gysylltu drwy ffonio 101.