Dynes wedi lladd ei hun ar ôl 'camgymeriad' pensiwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Crwner John Gittins mai achos marwolaeth Joy Worrall oedd hunanladdiad

Mae cwest wedi clywed bod dynes 82 oed wedi lladd ei hun wedi i'w thaliadau pensiwn gael eu hatal oherwydd "camgymeriad gweinyddol".

Cafodd corff Joy Worrall, o Res-y-cae yn Sir y Fflint, ei ganfod mewn chwarel ger ei chartref ym mis Tachwedd y llynedd.

Dywedodd ei mab, Ben, wrth y cwest yn Rhuthun bod ei theulu wedi darganfod ar ôl ei marwolaeth ei bod wedi gwario ei chynilion i gyd.

Ar ôl gwneud mwy o ymchwil daeth i'r amlwg bod ei thaliadau pensiwn wedi eu hatal.

'Cyndyn i drafod'

Clywodd y cwest bod Ms Worrall wedi derbyn etifeddiaeth yn 2014, ond bod Adran Gwaith a Phensiynau y llywodraeth (DWP) wedi dweud wrthi na fyddai'n effeithio ar ei phensiwn.

Roedd hi'n derbyn pensiwn gwladol, yn ogystal â chredyd ychwanegol ar ben hynny.

Ond yn 2017 cafodd y credyd ychwanegol yma ei atal.

Er y dylai ei phensiwn gwladol fod wedi parhau tra bod y credyd ychwanegol yn cael ei adolygu, daeth yr holl daliadau i ben oherwydd "camgymeriad gweinyddol".

Dywedodd Mr Worrall wrth y cwest bod ei fam yn gyndyn i drafod ei phroblemau, ond ei bod wedi dweud yn y gorffennol y byddai hi'n "taflu ei hun oddi ar y chwarel" pe byddai hi'n wael neu mewn trafferthion ariannol.

"Roedd mam yn teimlo fel na allai hi drafod ei sefyllfa ariannol gydag unrhyw un," meddai.

'Gwarth'

Clywodd y cwest hefyd nad oedd Ms Worrall wedi cysylltu â'r DWP i'w holi ynglŷn â pham bod y taliadau wedi stopio.

Achos ei marwolaeth oedd nifer o anafiadau difrifol wedi iddi ddisgyn o uchder.

Dywedodd y Crwner John Gittins ddydd Iau mai achos y farwolaeth oedd hunanladdiad, gan ddweud ei fod yn "bendant yn weithred fwriadol".

Y tu allan i'r cwest, dywedodd Mr Worrall ei fod yn teimlo bod "dyletswydd o ofal na chafodd ei gweithredu fel y dylai".

"Fe wnaeth hyn ei rhoi mewn sefyllfa ble mai'r unig opsiwn oedd lladd ei hun, sy'n warth mewn gwirionedd," meddai.

Dywedodd ei fod wedi dechrau trafod yr achos gyda'i Aelod Seneddol, David Hanson, yn y gobaith y byddai'n atal y sefyllfa rhag digwydd i eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran y DWP: "Mae ein meddyliau gyda theulu a ffrindiau Ms Worrall.

"Rydyn ni'n ymddiheuro'n ddiamod i deulu Ms Worrall am y camgymeriad arweiniodd at atal ei thaliadau pensiwn ac rydyn yn addo dysgu gwersi."