Deiseb Galw Nôl yr AS Ceidwadol Chris Davies yn agor

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae Chris Davies wedi "ymddiheuro yn ddiamod" am hawlio treuliau ffug

Bydd deiseb Galw Nôl yn agor ddydd Iau i benderfynu a fydd AS Ceidwadol yn cadw ei sedd wedi iddo gyfaddef hawlio treuliau ffug.

Fe wnaeth Chris Davies, 51, bledio'n euog ym mis Mawrth i gyflwyno dogfennau ffug a chamarweiniol wrth hawlio treuliau.

Mae posibilrwydd y gallai nawr wynebu isetholiad pe bai digon o bobl yn ei etholaeth yn arwyddo deiseb yn galw am hynny.

Bydd etholwyr Brycheiniog a Sir Faesyfed yn gallu arwyddo'r ddeiseb o 09:00 fore Iau nes 20 Mehefin, a bydd modd gwneud hynny mewn chwe lleoliad ar draws yr etholaeth.

Fe fyddai isetholiad yn cael ei gynnal pe bai 10% o'r etholaeth - 5,303 o bleidleiswyr - yn arwyddo'r ddeiseb.

'Ymddiheuro'n ddiamod'

Fis diwethaf cafodd Mr Davies ddedfryd o wasanaeth cymunedol a dirwy o £1,500 yn Llys y Goron Southwark.

Dywedodd Mr Davies yn dilyn ei ddedfryd ei fod yn "ymddiheuro yn ddiamod" am yr hyn a wnaeth.

Mae etholwyr yn gallu arwyddo'r ddeiseb yn Aberhonddu, Crughywel, Y Gelli Gandryll, Llanandras, Llandrindod ac Ystradgynlais.

Bydd pobl sydd wedi cofrestru am bleidlais bost yn derbyn dogfen i'w harwyddo os ydyn nhw eisiau eu henwau ar y ddeiseb.

Fe fydd yr enwau'n cael eu cyfrif ar ddiwedd y cyfnod chwe wythnos, cyn i Lefarydd Tŷ'r Cyffredin gyhoeddi'r canlyniadau.

image copyrightYui Mok/PA
image captionFiona Onasanya oedd y person cyntaf i golli ei sedd o ganlyniad i ddeiseb Galw Nôl

Mr Davies yw'r trydydd AS i wynebu deiseb Galw Nôl ers iddo ddod i fodolaeth yn 2016, ond y cyntaf yng Nghymru.

Yn gynharach ym mis Mai, AS Peterborough Fiona Onasanya oedd y cyntaf i golli ei sedd yn y ffordd yma wedi i dros chwarter ei hetholwyr arwyddo deiseb ar ôl iddi gael ei charcharu am ddweud celwydd ynglŷn â throsedd goryrru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol