Presgripsiwn i logi beiciau am ddim yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe lansiodd nextbike yng Nghaerdydd ym mis Mai 2018

Bydd modd derbyn presgripsiwn ar gyfer llogi beiciau am ddim fel rhan o gynllun peilot newydd yng Nghaerdydd.

Mae hawl gan feddygon teulu mewn dwy feddygfa yn y brifddinas i gyfeirio cleifion at y cynllun o ddydd Mercher ymlaen.

Bydd modd i ddoctoriaid gynnig chwe mis o aelodaeth nextbike i bobl sydd angen gwneud mwy o ymarfer corff neu sydd angen colli pwysau.

Dywedodd Dr Tom Porter o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro bod y cynllun "yn un o'r ffyrdd gorau i leihau risg i iechyd drwy gryfhau eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd".

Dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig yn ôl y bwrdd iechyd, a bydd ar gael ym meddygfa Lansdowne a Chanolfan Iechyd Y Tyllgoed.

Ar ôl derbyn y presgripsiwn bydd cleifion yn derbyn côd sy'n eu galluogi i logi'r beiciau am ddim.

'Balch iawn'

Fe lansiodd nextbike yng Nghaerdydd ym mis Mai 2018, ac yn ôl y cwmni mae ganddyn nhw 500 o feiciau mewn 27 safle o gwmpas y ddinas.

Er bod prisiau yn amrywio, mae unigolion sydd ddim yn aelodau o nextbike yn gorfod talu £1 am ddefnyddio'r beic am hanner awr, ac yna £1 ychwanegol am bob hanner awr ar ben hynny.

Ychwanegodd Dr Porter y bydd cleifion yn cael cyfle i roi eu barn am y cynllun, gyda'r posibilrwydd o'i ehangu ar hyd y ddinas yn ddiweddarach.

Yn ôl aelod o gabinet Cyngor Caerdydd, Susan Elsmore, mae'r ddinas yn "hynod o ffodus ac yn falch iawn o allu cynnig y cyfle hwn i bobl".