Esgob Mynwy i ymddeol ddiwedd y mis ar sail iechyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Eglwys yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Gwir Barchedig Richard Pain ei benodi'r Esgob Mynwy yn 2013

Bydd Esgob Mynwy yn ymddeol ddiwedd y mis ar sail ei iechyd, yn ôl yr Eglwys Yng Nghymru.

Mae wedi bod yn absennol o'r rôl ers naw mis yn dilyn honiadau o anghydfod gydag aelodau o'i dîm hŷn.

Roedd wedi gwasanaethau Esgobaeth Mynwy am 34 o flynyddoedd, gan gael ei benodi'n esgob yn 2013.

Dywed yr eglwys y bydd yn cyhoeddi manylion trefniadau gwasanaeth ffarwelio ag Esgob Pain yn fuan.

Mae Archesgob Cymru, John Davies wedi gwrthod gwneud sylw am yr anghydfod yn y gorffennol.

Ond fe ddywedodd ddydd Mawrth: "Mae Esgob Richard wedi bod yn offeiriad ffyddlon ac annwyl i'r rheiny y mae wedi eu gwasanaethu ac yn gydweithiwr gwerthfawr i minnau a'r esgobion eraill."

Daeth ymchwiliad gan yr eglwys i'r casgliad nad oedd yna achos i'w ddilyn, ond bu'n rhaid trefnu cymodi ffurfiol rhwng yr esgob a'i staff.