Ateb y Galw: Yr actor Geraint Rhys Edwards

Image copyright Geraint Rhys Edwards

Yr actor Geraint Rhys Edwards sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Rhianna Loren yr wythnos diwethaf.

Aeth fideo ohono yn dynwared cystadleuwyr Love Island y llynedd yn 'feiral' a chael ei rannu a'i wylio filoedd o weithiau.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Pan o'n i'n dair mlwydd oed 'nath mam golli fi, ac o'dd hi ffili ffeindio fi yn unman yn y tŷ, felly dechreuodd hi dechre panico… dim ond i ffeindio fi yn ca'l brecwast 'da cymdogion pump drws i lawr o nhŷ i. Nes i ddringo dros pump wal tal a choeden enfawr yn dair oed. Jyst galwch fi'n Tarzan.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Athro Gwyddoniaeth lyfli yn yr ysgol.


O archif Ateb y Galw:


Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

O'n i arfer byw yn Sblot. Un tro nes i wisgo joggers llac i 'neud siopa bwyd yn y siop rownd y gornel. Pan o'n i'n gadel, nes i glywed y sŵn 'ma tu nôl i fi, fel o'dd rhywun yn rhedeg tuag ata i. Dyma fi'n meddwl "dyma ni, I'm gonna be knifed". Nes i dwmlo pinsiad ar dop fy nghoes a fi'n cofio meddwl i'n 'unan "O da iawn - o leia' bo' nhw ddim 'di 'neud dim i ngwyneb".

Ond wedyn nes i edrych ar hen fenyw i'r chwith yn smygu ffag a nath hi weud "don't worry lurve, I've seen smaller". Nes i wedyn sylweddoli bod dau fachgen ifanc wedi 'ceggo' fi. Dim jest tynnu y'n drwsus llac i lawr… ond y boxers hefyd. O'dd popeth mas i bawb ga'l gweld. POPETH.

Nes i edrych o gwmpas i weld grŵp enfawr o adeiladwyr chavvy, fit yn chwerthin mor uchel a 'nathon nhw gyd waeddi "wheeeyyyyy there it is bro for all of Splott Road to see". MOR-TI-FIED.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Nos Lun. O'n i'n gwylio Game of Thrones ac o'n i'n hungover.

Image caption Roedd cryn edrych ymlaen am gyfres wyth - yr un olaf - o'r rhaglen deledu gwlt am ryfela a dreigiau

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cnoi fy ewinedd.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Caerdydd achos dwi o 'ma yn wreiddiol a ma' 'da fi lot fawr o deulu a ffrindiau 'ma i gadw cwmni i fi.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Ges i freuddwyd o'n i'n briod â Luke Evans.

Image copyright Emma McIntyre/Getty Images
Image caption Roedd Luke Evans yn rhan bwysig o noson orau Geraint erioed - er nad yw, mae'n siŵr, yn ymwybodol o hynny

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Gwirion, hyderus, hwyl.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Lion King, achos nes i edrych ar y ffilm pob dydd am bedair blynedd pan o'n i'n ifanc - fi'n gw'bod y sgript i gyd. O'n i mor obsessed o'dd rhaid i Mam guddio'r fideo. Hefyd, 'wy wastad yn gwylio Lion King pan 'wy'n dost.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Phoebe Waller-Bridge, achos ma' hi'n GENIUS. Fi'n credu fod Fleabag yn ddarn o waith anhygoel.

Image caption Mae'r ail gyfres o Fleabag - cyfres mae Phoebe Waller-Bridge wedi ei ysgrifennu ac yn serennu ynddi - wedi derbyn adolygiadau gwych

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Wy'n gallu 'neud impression RILI da o T-rex.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Ca'l parti enfawr 'da teulu a ffrindie.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Cardi B - I like it, achos dwi'n obsessed gyda hi fel person a hefyd 'wy'n dawnsio'n wyllt pam ma'r gân yn dod 'mlan.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Prawn cocktail, stêc a saws peppercorn, caws.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

BEYONCÉ. Y diwedd.

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Mari Beard

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig