Cyhoeddi enw dyn a laddwyd ym Mlaenafon fore Sul

Rhys Dobson Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Rhys Dobson yn y fan a'r lle

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw y dyn 19 oed a fu farw wedi gwrthdrawiad gyda char ym Mlaenafon ger Pont-y-pŵl yn gynnar fore Sul.

Roedd Rhys Dobson yn 19 oed ac yn dod o ardal Pont-y-pŵl a bu farw yn y fan a'r lle.

Wrth roi teyrnged iddo dywedodd ei deulu: "Fel rhieni ry'n wedi torri ein calon wrth golli mab a oedd newydd ddechrau ar ei fywyd fel oedolyn.

"Ry'n am ddiolch i Heddlu Gwent am eu proffesiynoldeb a'u cydymdeimlad. Fe fyddwn wastad yn ei garu ac ry'n yn gofyn i bobl barchu ein dymuniad i gael preifatrwydd yn ystod yr amser anodd hwn."

Ddydd Llun cafodd dyn 36 oed o ardal Blaenafon ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal a methu ag aros wedi'r gwrthdrawiad, ond mae e bellach wedi'i ryddhau wrth i ymchwiliad barhau.

Mae plismyn yn apelio am wybodaeth ac yn awyddus i siarad â gyrrwr tacsi du a oedd yn teithio yn yr ardal rhwng 03:00 a 03:30 fore Sul.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol