Marwolaeth bachgen: Apêl am help i ddal deliwr cyffuriau

Carson Price Image copyright Family photo

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i farwolaeth bachgen 13 oed yn Sir Caerffili yn apelio ar y gymuned leol am eu cymorth i ddod o hyd i'r sawl a werthodd cyffur anghyfreithlon iddo.

Dywed swyddogion Heddlu Gwent y byddai trigolion lleol yn gwybod pwy oedd wedi cyflenwi cyffuriau i Carson Price o Hengoed, fu farw wedi iddo gael ei ddarganfod yn anymwybodol ym Mharc Ystrad Mynach nos Wener.

Mae'r Uwcharolygydd Nick McLain hefyd yn erfyn ar oedolion i roi'r "hyder a'r dewrder" i bobl ifanc gynnig gwybodaeth i'r heddlu.

Dywedodd na allai gadarnhau eto sut y bu farw Carson, ond canolbwynt yr ymchwiliad yw'r posibilrwydd bod cyffuriau yn ffactor.

Mae'r llu'n ymchwilio i fath arbennig o'r cyffur MDMA, neu ecstasi - sef tabledi Donkey Kong.

Image caption Blodau er cof am Carson Price ym Mharc Ystrad Mynach

Does neb wedi cael eu harestio, ond mae ditectifs "yn dilyn sawl trywydd" a'r ymchwiliad bellach wedi ymestyn i bob rhan o Gaerffili.

"Mae ein hymchwiliad yn awgrymu bod yr hyn rydyn ni'n credu oedd yn gyffuriau wedi'u prynu cyn i Carson ymweld â'r parc," meddai'r Uwch-Arolygydd McLain.

"Rydym â diddordeb yn benodol yn symudiadau Carson cyn iddo ymweld â'r parc y noson honno. Rwy'n credu bod rhywun yn rhywle wedi gwerthu cyffuriau anghyfreithlon i Carson, a bydd pobl eraill yn yr ardal yn gwybod pwy oedd y person yna.

"Wnawn ni ddim goddef hyn yng Ngwent... mae cyflenwi cyffuriau yn difetha bywydau pobl ac rydym yn gofyn wrth drigolion i gysylltu â ni yn syth os oes gyda nhw unrhyw wybodaeth ynghylch y cyflenwyr yma."

Image copyright Google
Image caption Mae'r heddlu'n annog y cyhoedd i barhau i fynd i'r parc a bod gwaith 'diflino' i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yno

Mae'r heddlu'n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc yn Ysgol Lewis, Pengam lle roedd Carson yn ddisgybl.

Mae'r Uwcharolygydd McLain yn annog pobl i beidio â chadw draw o Barc Ystrad Mynach, gan bwysleisio bod plismyn lleol wedi "gweithio'n ddiflino" gydag asiantaethau eraill i ddiogelu'r safle yn sgil adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Hyd yma eleni mae'r heddlu wedi gosod pum gorchymyn gwasgaru yn y parc.

Roedd yna swyddogion ieuenctid cymunedol yn y parc nos Wener, fel rhan o'r ymdrechion i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith pobl ifanc ond doedd yr heddlu ddim yn gallu cadarnhau a ddaethon nhw ar draws Carson cyn iddo gael ei ddarganfod yn anymwybodol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol