Teyrnged i ddyn 20 oed a gafodd ei ladd wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ryan Haymer yn chwarae drymiau mewn band o'r enw Rapture

Mae dyn 20 oed wedi marw a dyn arall 22 oed mewn cyflwr difrifol wedi i gar daro coeden.

Bu farw Ryan Haymer o'i anafiadau wedi i'r car Toyota Yaris adael ffordd yr A4059 rhwng Aberdâr ag Aberpennar toc wedi hanner nos fore Sul.

Mae ei deulu wedi'i ddisgrifio fel dyn ifanc "caredig, cymwynasgar a chariadus" a fydd yn cael ei golli'n fawr.

Mae plismyn wedi apelio ar dystion i gysylltu â nhw.

Cafodd dau ddyn arall, 19 a 22 oed, eu cludo i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Dywed Heddlu'r De eu bod wedi cael triniaeth ar gyfer anafiadau nad oedd yn bygwth eu bywyd.

'Mab bendigedig'

Mae teulu Mr Haymer, sy'n cael cefnogaeth gan swyddogion arbenigol, wedi rhoi teyrnged iddo mewn datganiad.

"Roedd Ryan yn fab, brawd, ewythr a chariad bendigedig," meddai.

"Roedd e'n caru cerddoriaeth - yn enwedig chwarae'r drymiau i'w fand, Rapture.

"Roedd wrth ei fodd yn mynd ar wyliau eirafyrddio gyda'i ffrindiau pan nad oedd yn gweithio fel hyfforddwr yn y ganolfan hamdden leol.

"Roedd Ryan yn garedig, cymwynasgar a chariadus ac fe fydd yn cael ei fethu'n fawr gan ei deulu a phawb a oedd yn ei adnabod a'i garu."

Mae'r dyn 22 oed sydd mewn cyflwr difrifol yn cael triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.