Tân mawr ar safle cyn-ysbyty yng Nghaerdydd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cafodd 50 o ddiffoddwyr tân a 10 injan eu hanfon i ddelio â'r tân

Mae diffoddwyr tân yn ceisio diffodd tân mawr mewn cyn-ysbyty yng Nghaerdydd.

Dywed Gwasanaeth Tân y De eu bod wedi anfon 10 injan i'r safle ar Ffordd Sanatorium yn Lecwydd wedi iddynt gael galwad am 19:00 nos Sul.

Deallir bod hanner cant o ddiffoddwyr tân yn parhau ar y safle wrth i'r tân losgi a bod plismyn hefyd wedi'u galw.

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi cael cais i roi sylw.

Does dim gwybodaeth hyd yma a oes rhywun wedi'i anafu na maint y difrod.