Gosod camerâu cyflymder ar ffyrdd Triongl Evo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tair lôn rhwng Pentrefoelas, Llyn Brenig a Cherrigydrudion yn cael eu hadnabod fel Trongl Evo

Mae camerâu cyflymder wedi cael eu gosod ar ffyrdd Triongl Evo yn y gogledd i geisio lleihau nifer y damweiniau.

Mae tair lôn rhwng Pentrefoelas, Llyn Brenig a Cherrigydrudion - sy'n cael eu hadnabod yn lleol fel Trongl Evo - wedi datblygu'n le poblogaidd i bobl sy'n hoffi gyrru ceir a beiciau modur cyflym.

Mae'r heddlu'n gobeithio y bydd yn atal yr ardal rhag cael ei ddefnyddio fel trac rasio.

Bu farw pedwar o bobl ar y ffyrdd ers 2012, gyda llawer mwy o ddamweiniau.

Cynghorau Conwy a Sir Ddinbych sydd wedi gosod y camerâu, gyda help grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.

Disgrifiad,
Fe wnaeth tri dyn gyfaddef i yrru ar gyflymder o hyd at 117 milltir yr awr ar hyd y ffyrdd ym mis Mehefin 2017

Ar benwythnosau, yn enwedig yn yr haf, mae gyrwyr o bob cwr o Brydain yn teithio i'r ardal i fynd ar hyd y ffordd.

Mae rhai yn rhannu fideos ar y we, ac yn canmol pa mor addas ydy'r triongl ar gyfer gyrru'n gyflym a phrofi ceir.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth ar Gyngor Sir Ddinbych: "Dim ond rhan o'r ateb yw cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd.

"Rydyn ni angen newid ymddygiad gyrwyr ar ein ffyrdd i ddiogelu nhw eu hunain ac eraill."