Eira Ebrill: Eich lluniau chi

Mae hi'n wanwyn, y coed yn blaguro a'r gwenoliaid wedi dechrau cyrraedd, ond ar ôl cyfnod y dywydd braf, roedd yna groeso rhynllyd iddyn nhw yn wythnos gyntaf Ebrill wrth i rannau o Gymru ddeffro i flanced o eira.

Car pedwar gyriant yn mynd drwy'r eira Image copyright Weather Watchers/Badgers Paw
Image caption Mae un o'r rhain yn help garw mewn eira ar dir uchel
Defaid yn yr eira yng Nghaerffili Image copyright Weather Watchers / Badgers Paw
Image caption Mae bwyd yn brin i'r defaid yma yn yr eira yng Nghaerffili
Golau hyfryd wrth i'r haul godi dros Lansilin dan eira ym Mhowys Image copyright Weather Watchers/Malc Pentre
Image caption Golau hyfryd wrth i'r haul godi dros Lansilin dan eira ym Mhowys
Ci defaid yn yr eira Image copyright Meirion Jones
Image caption Yn Ninas Mawddwy, roedd Meirion Jones a'i gi yn ceisio cadw'n gynnes wrth helpu gyda'r wyna ar fferm ei deulu
Eira ar y bryniau Image copyright Meirion Jones
Image caption Mae'r eira yn achosi trafferthion i ffermwyr ond mae'n gwneud i'r bryniau edrych yn hynod o dlws
Blodau yn yr eira Image copyright Luned Meredith
Image caption Roedd yna flodau bach wedi cael dipyn o sioc yng Nghwm Cynllwyd ger Llanuwchllyn
Giat a thy yn yr eira Image copyright Luned Meredith
Image caption Roedd y caeau yno'n wyn a dim golwg fod y pluo yn dod i ben fore Mercher
Eira'n syrthio ar Lyn Ogwen Image copyright Awen M Photography
Image caption P'nawn dydd Mercher oer yn Nyffryn Ogwen
Ffordd heibio Capel Curig Image copyright Siani
Image caption Y ffordd yn glir ond y copaon yn wyn yng Nghapel Curig
Ffordd a chaeau dan eira yng Nglynebwy Image copyright Weather Watchers/Nina
Image caption Yr eira wedi troi'r byd yn ddu a gwyn yng Nglynebwy
Bwlch-y-Groes yn hollol wyn Image copyright Meirion Jones
Image caption Fyddai hi ddim yn ddoeth i neb fentro dros Fwlch-y-Groes, ffordd uchaf Cymru, yn ôl llun arall a dynnwyd ddydd Mercher gan Meirion Jones, sy'n ddyn camera i'r BBC
Ffordd Pen-y-Pass dan eira Image copyright Gwynfor Coaches
Image caption Rhannodd Gwynfor Coaches lun o Ben-y-Pass ar Facebook i egluro pam nad oedd eu gwasanaeth yn rhedeg yno fore Mercher
Eira ar Bylchau, Mynydd Hiraaethog Image copyright Tudur Davies
Image caption Stori debyg oedd ar ffordd Bylchau, Mynydd Hiraethog, rhwng Sir Ddinbych a Chonwy meddai Tudur Davies
Eirlaw ar ffenestr car Image copyright Sara Gibson
Image caption "Druan â'r ŵyn bach newydd," meddai gohebydd BBC Cymru, Sara Gibson, oedd ddim wedi disgwyl yr olygfa yma wrth yrru drwy Ffostrasol

Ond mae'n debyg nad ydi eira yn mis Ebrill yn anarferol yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Mae eira'n fwy tebygol o syrthio yn Ebrill nag yn mis Tachwedd medden nhw, ond yn fwy tebyg o aros ar y ddaear ym mis Tachwedd nag Ebrill.

Felly peidiwch â thynnu'r fest 'na eto!

Ac o leia mae'r cyfuniadau tywydd od rydyn ni'n ei gael yr amser yma o'r flwyddyn yn gallu creu golgfeydd rhyfeddol o dlws fel yr enfys isel yma dros draeth Harlech mae Gwyn Headley wedi ei ddal ar gamera.

Enfys isel dros draeth Harlech Image copyright Gwyn Headley/Fotolibra
  • Mae eich rhagolygon lleol ar wefan dywydd y BBC (newidiwch yr iaith i Gymraeg dan y pennawd Gosodiadau/Settings a dewis eich lleoliad yn blwch chwilio)

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig