Bwriad i droi hen gapel Cymreig yng Ngwynedd yn fosg

Capel Methodistaidd Moriah yn Llanbedr, ger Harlech Image copyright Google
Image caption Mae Capel Methodistaidd Moriah yn Llanbedr yn adeilad rhestredig Gradd II

Mae cais cynllunio wedi ei wneud i droi hen gapel mewn pentref yng Ngwynedd yn fosg.

O dan y cynlluniau newydd bydd Jamia Almaarif Mosque and Meditation Centre yn cymryd rheolaeth dros Gapel Methodistaidd Moriah yn Llanbedr, ger Harlech.

Nid oes llawer o fanylion yn y cais cynllunio sydd wedi ei roi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cafodd y cais ei roi i mewn gan Fatma Bodhee o ardal Barking yn Llundain, cyfarwyddwr mosg Jamia Almaarif.

Cafodd y capel ei sefydlu yn 1856, gyda'r adeilad yn ei ffurf bresennol yn dyddio 'nôl i 1913.

Wedi ei gynllunio gan Owen Morris Roberts o Borthmadog, cafodd ei nodi fel adeilad rhestredig Gradd II am ei edrychiad.

Mae wedi bod ar y farchnad yn ddiweddar am £250,000.

Ail mosg yng Ngwynedd?

Yn ogystal â newidiadau i'r tu mewn, mae'r cais yn sôn hefyd am newidiadau i'r tŷ capel.

Dim ond un mosg sydd yng Ngwynedd ar hyn o bryd, sef ym Mangor.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, fe restrodd 1,378 o bobl Gwynedd eu crefydd yn Islam - tua 1% o'r boblogaeth

Doedd neb o ward Llanbedr yn gweld eu hunain fel Mwslim.

Mae disgwyl i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri drafod y cais dros y misoedd nesaf.

Pynciau Cysylltiedig