Clwb yn 'gwrthod mynediad oherwydd sticer Draig Goch'

Published
image copyrightGoogle
image captionCafodd y myfyriwr ei wrthod rhag mynd mewn i glwb nos, The Second Bridge ar 15 Mawrth

Mae myfyriwr o Gymru yn awgrymu ei fod wedi ei drin yn hiliol wedi i glwb nos yng Nghaerfaddon wrthod mynediad iddo.

Roedd Guto Roberts wedi dangos ei drwydded yrru er mwyn profi ei oedran, ond cafodd ei wrthod rhag mynd i mewn gan fod sticer y Ddraig Goch arni.

Tra ar noson allan gyda ffrindiau yng Nghaerfaddon ar 15 Mawrth, fe geisiodd y myfyriwr o Langwm, Sir Conwy gael mynediad i glwb nos The Second Bridge.

Ar raglen Taro'r Post, dywedodd Mr Roberts: "Roedd pawb ond fi yn cael mynd i mewn achos bod gen i faner Cymru ar fy nhrwydded."

Nid yw clwb The Second Bridge wedi ymateb i'r honiadau.

Ni chafodd ei ffrindiau - dau Sais ac Albanwr - unrhyw broblem ond pan ddangosodd Mr Roberts ei drwydded yrru fe gafodd ei wrthod.

"Nes i egluro mai Cymro oeddwn i a mod i ddim yn credu yn Jac yr Undeb. Dywedodd [un o swyddogion y clwb] mod i wedi defraudio fy ID," meddai.

"'Naeth un o fy ffrindiau gynnig y byswn i'n tynnu'r sticer ond doeddan nhw dal ddim am adael fi mewn.

"Roedd hynny yn pwshio pethau i'r ffin o fod yn hiliol."

image captionMae Gwasg y Lolfa wedi bod yn gwerthu sticeri Draig Goch ers rhai blynyddoedd

Y diwrnod canlynol roedd Mr Roberts wedi teithio i Gaerdydd i fwynhau dathliadau'r Gamp Lawn. Cafodd ei drwydded yrru â sticer y ddraig dal arni ei rhoi trwy sganiwr arbennig mewn clwb yno, a chafodd ei derbyn.

Ers rhai blynyddoedd mae 'na ymgyrch wedi bod am drwyddedau swyddogol sy'n cynnwys y Ddraig Goch arnyn nhw.

Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi sticeri Draig Goch, ac mae'r gwerthiant wedi bod yn "iach iawn" yn ôl Garmon Gruffydd o'r cwmni.

Dywedodd mai dyma'r enghraifft gyntaf o sticer yn achosi problem.

"Mae'r galw wedi bod yn uchel iawn. 'Da ni wedi gwerthu nifer fawr trwy'n gwefan a siopau llyfrau Cymraeg.

"Mae e wedi bod yn gyson iawn hefyd. Dyw'r ddraig ddim yn cuddio unrhyw wybodaeth bwysig o ran oedran nac ID felly ella' i ddim deall pam [fod y clwb] wedi ei wrthod."

Dywedodd asiantaeth drwyddedu'r DVLA y byddai cynnig dewis o faneri cenedlaethol ar drwyddedau yn rhy gostus. Byddai hefyd, yn ôl y datganiad, yn golygu bod sawl fersiwn o drwyddedau gyrru.

"Fe allai hyn arwain at drafferthion wrth yrru dramor os nad ydy'r awdurdodau gwahanol yn derbyn y fersiynau amrywiol."

Straeon perthnasol