Dyn wedi bod o flaen llys wedi digwyddiad ym Mhwllheli

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd y ffordd fawr ger ystâd Bro Cynan ei chau am ddwy awr brynhawn Sadwrn

Mae dyn 23 oed wedi ymddangos mewn llys wedi ei gyhuddo o geisio achosi niwed corfforol difrifol ac o fod ag arf bygythiol - machete - yn ei feddiant yn dilyn digwyddiad ym Mhwllheli dros y penwythnos.

Cafodd Benjamin Evans o stad Bro Cynan, Pwllheli ei arestio wedi i heddlu arfog a chŵn gael eu galw i'r stad tua amser cinio brynhawn Sadwrn.

Mewn gwrandawiad byr yn Llys Ynadon Llandudno fe siaradodd ond i gadarnhau ei enw, cyfeiriad, dyddiad geni a chenedligrwydd.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen Llys Y Goron Caernarfon ar 23 Ebrill.

Bu'n rhaid cau'r ffordd fawr gyfagos am dros ddwy awr oherwydd y digwyddiad ac fe gafodd pobl leol gyngor i osgoi'r ardal.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol